terug

Differentiatiestage Epilepsie

Epilepsie SEIN Zwolle

Duur
6 maanden
3 maanden
Wat gaat de aios leren?

Binnen de opleiding neurologie is het mogelijk om een RGS-erkende differentiatiestage te lopen bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland in Zwolle (SEIN). SEIN Zwolle is een epilepsiecentrum en een slaapwaakcentrum. Een stage duurt 3 of 6 maanden en heeft als doel de AIOS zo ver op te leiden op het gebied van epilepsie/KNF en/of slaapgeneeskunde, dat hij na deze stage door kan groeien naar een zelfstandige uitoefening van deze vakgebieden. Duurt de stage drie maanden, dan wordt een keus gemaakt, bijv. alleen slaapgeneeskunde of alleen epilepsie/KNF.
Als AIOS neurologie krijg je vrijwel uitsluitend te maken met consulten en overnames van behandeling ten behoeve van de 2e lijn en de UMC’s. Op het gebied van epilepsie en slaapgeneeskunde zul je iedere week circa 7 nieuwe patiënten onder supervisie onderzoeken op de polikliniek of opnemen op de kliniek en zelf vervolgen zolang je stage duurt. In goed overleg met opleider en opleidingsgroep zullen er enkele maanden voor je begint keuzes worden gemaakt, bijv. meer of minder KNF, meer of minder kinderen, etc.
Je krijgt als AIOS te maken met de meest geavanceerde behandelmethoden voor epilepsie, waaronder geneesmiddelenonderzoek met nieuwe anti-epileptica, ketogeen dieet, nervus vagus stimulatie (NVS) en deep-brain stimulation (DBS). Daarnaast is er de mogelijkheid je meer te verdiepen in indicatiestelling en diagnostiek rondom epilepsiechirurgie, waarbij de mogelijkheid bestaat de UMCU-SEIN- en de Landelijke werkgroep te bezoeken.
Ook het slaapwaakcentrum beschikt over de modernste voorzieningen en beoefent dit vak in de volle omvang. SEIN heeft binnen haar vakgebieden veel expertise met verstandelijk beperkte patiënten en je wordt opgeleid samen met AIOS AVG. De combinatie van de observatieafdeling voor volwassenen met epilepsie met de poliklinieken (kinder)epilepsie en (kinder)slaapgeneeskunde, zorgt ervoor dat je later als (kinder)neuroloog voldoende kennis en ervaring hebt opgedaan om epilepsie en slaapgeneeskunde als aandachtsgebied voor je rekening te nemen. Tevens is SEIN een zeer geschikt centrum om je te verdiepen in de wetenschap op het gebied van slaap en epilepsie/KNF, hetgeen een wezenlijk onderdeel is van de periode alhier.

Samenwerkende instellingen
Medisch Spectrum Twente
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Radboudumc
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling