terug

Differentiatiestage Klinische neurofysiologie

Epilepsie

Duur
3 maanden
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Hoe herken ik een epileptische aanval? Hoe kan ik de onset zone bepalen met hulp van de semiologie en het ictale EEG? Wat zijn de kenmerken van focale en gegeneraliseerde epilepsie? Dit is een greep uit de vragen die centraal staan bij deze differentiatie stage.

Epilepsie maakt een belangrijk deel uit van de werkzaamheden van de neuroloog, als complicatie van andere neurologische aandoeningen en als apart ziektebeeld. Het volgen van een stage epilepsie zal jouw deskundigheid op dit gebied blijvend vergroten. SEIN Midden West Nederland (MWN) biedt verschillende etalagestages voor de opleiding neurologie: (1) klinische epileptologie (2) aanvalsgewijze hersenaandoeningen (in samenwerking met het LUMC) en (3) klinische neurofysiologie.

We zullen hier de stage klinische neurofysiologie toelichten.

Een stage bij SEIN biedt een unieke kans om meer de diepte in te gaan met betrekking tot de semiologie van epileptische, maar ook niet-epileptische aanvallen. Gezien de veelvuldige aanvalsregistraties die verricht worden, ontstaat er de mogelijkheid om de kliniek én de neurofysiologie te herkennen van het brede palet aan aanvalsgewijze aandoeningen.

Hoe ga ik leren?

In de basisstage KNF is kennis vergaard m.b.t. de interpretatie van EEG’s bij veelvoorkomende neurologische aandoeningen. Dit zijn voornamelijk kortdurende en interictale EEG’s. De differentiatiestage KNF in SEIN Heemstede biedt de optimale omgeving om je te bekwamen in de indicaties, toepassing en beoordeling van langdurige EEG-monitoring in het kader van epilepsie diagnostiek en het epilepsie chirurgietraject. Naast EEG diagnostiek, zal je ook de indicatie en interpretatie van de kantelproef onder de knie krijgen. Je werkt in een klein team met veel ruimte voor supervisie en eigen initiatief.

Leerdoelen
Na deze verdiepingsstage ben je in staat langdurige EEG’s op een systematische en doelgerichte manier uit te werken. Je beschrijft het EEG volgens de huidige EEG terminologie (ILAE 2017). Je herkent fysiologische en epileptiforme grafo-elementen en ictale patronen en kunt ze plaatsen in de diversiteit aan epilepsie syndromen.
Je leert om epileptische aanvallen te classificeren volgens de huidige richtlijnen van de ILAE. En je kunt epileptische en psychogene niet-epileptische aanvallen onderscheiden door de semiologie in combinatie met het EEG te beoordelen.
Je leert om pre chirurgische aanvalsregistraties zelfstandig uit te werken, inclusief hypothesevorming van de aanvalsonsetzone, waarbij je de semiologie van de aanval met het EEG en aanvullende onderzoeken (o.a. MRI hersenen en neuropsychologisch onderzoek) meeneemt in je gedachtegang. Dit alles speelt zich in een multidisciplinair team af, waarin jij een leidende en verbindende rol speelt. Tot slot leer je om de verschillende vormen van syncope adequaat te herkennen en ben je in staat om de verschillende hemodynamische patronen bij de kantelproef te onderscheiden.

Show-and-tell

Een stage bij SEIN biedt de unieke mogelijkheden om je te verdiepen in het brede spectrum van aanvalsgewijze aandoeningen. Een belangrijk middel hierbij zijn de video en de EEG registraties. Onze klinische afdelingen zijn maximaal toegerust om alle aanvallen goed in beeld te brengen. We vinden het erg leuk om aios te begeleiden. Als opleidingsgroep hebben we veel ruimte voor supervisie en verdieping.

Foto: Verpleegpost van de Epilepsy Monitoring Unit, waar patiënten 24 uur per dag geobserveerd worden.

Image

Samenwerkende instellingen
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling