Verplichte stage Algemeen Intensive Care stage

Aanvang: 
19-09-2015
Duur: 
4 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage vindt plaats op een Level II IC met een regionale funktie. Het patientaanbod is breed met vooral veel acute pathologie. Door het ontbreken van cardio-thoracale chirurgie en neurochirurgie zijn er relatief weinig routinematige opnames. De stage duurt 4-6 maanden, afhankelijk van de leerdoelen. De stage is geschikt voor AIOS interne, die in vooropleiding zijn binnen dit specialisme, of AIOS die deze stage willen doen in het kader van een snijdend specialisme.  De uitgebreide stagebeschrijving met leerdoelen is opvraagbaar via ons buro medische opleidingen (Margriet Rocks, m.rocks@sze.nl). De belangrijkste leerdoelen zijn het herkennen van de zieke patient, indicatiestelling IC opname, inotrope ondersteuning en beademing, differentiaaldiagnostiek van de acute patient en praktische vaardigheden (afhankelijk individueel opleidingsplan). Er is ruim voldoende optie voor het leren van praktische vaardigheden zoals centrale catheterisate, intubatie en beademingsinstelling, echocardiografie van de zieke patient alsmede voor de longartsen in vooropleiding bronchoscopie (indien van toepassing).

Hoe ga ik leren?

De stage heeft een gefaseerd beloop, deels afhankelijk van de duur. Er wordt gewerkt aan steeds meer zelfstandigheid waarbij je indien mogelijk voor steeds meer patienten gaat zorgen. Het individuele opleidingsplan bepaalt het verdere verloop van de stage.

Show-and-tell

Omdat de AIOS steeds wisselen is het beste contact op te nemen met het buro medische opleidingen om een stagist te spreken die de stage al heeft gedaan.

Sollicitatie en contact

Contact kan worden opgenomen met de opleider dhr Dr. FGH (Frank) van der Kleij, internist-nefroloog en opleider interne geneeskunde (fgh.vanderkleij@sze.nl) of het buro medische opleidingen

Scheper Ziekenhuis

Het Scheper Ziekenhuis beschikt over 350 bedden en is daarmee het grootste ziekenhuis in Drenthe. Ook zijn we het enige opleidingsziekenhuis in Drenthe. We hebben daarbij de status van 'teaching hospital': jaarlijks volgen zo'n 50 co-assistenten vanuit het UMCG een deel van hun opleiding tot basisarts in ons ziekenhuis. Ook biedt het Scheper Ziekenhuis voor arts-assistenten de medische vervolgopleidingen interne geneeskunde en heelkunde.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Scheper Ziekenhuis
Boermarkeweg 60
7824 AA Emmen

tel.: 0591-691991
website: http://www.scheperziekenhuis.nl/hoofdmenu/werken-en-leren/opleiding-tot-medisch-specialist