Volwassenpsychiatrie Keuze Stage PAAZ/MPU

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De PAAZ : 24/7 opnames in het kader van: Crisisinterventie, (aanvullende) psychiatrische en somatische diagnostiek, en behandeling.

MPU: 24/7 opnames in het kader van: (aanvullende) psychiatrische en somatische diagnostiek, en behandeling. Soms is er sprake van een derdelijns verwijzing voor het faciliteren van somatische behandeling, revalidatie, en/of ECT vanwege therapieresistente stemmingsstoornissen en/of (maligne) katatonie.

Het betreft een breed scala aan patiënten, die – vrijwillig of gedwongen - voor opname verwezen worden door huisarts, crisisdienst, GGZ-instellingen, eigen polikliniek, psychiatrisch consultatieve dienst en SEH. Patiënten vanaf 18 jaar en ouder. Meestal stemmings-, psychotische-, cognitieve-, persoonlijkheids-, angststoornissen, delieren en verslavingsproblematiek. Comorbide somatische aandoeningen zijn veelvuldig aanwezig, meestal betreft dit longaandoeningen (pneumonie, exacerbatie COPD), diabetes, urineweginfecties, sepsis, ondervoeding, neurologische aandoeningen, maligniteiten, en onduidelijkheid over de onderliggende somatische aandoening. Ook terminale zorg tot het levenseinde komt voor. Het behandelteam bestaat uit de superviserende psychiaters, mede-a(n)ios, verpleegkundigen, vaktherapeuten, fysiotherapeuten, collega medisch specialisten, klinisch psychologen, maatschappelijk werkers.

Wat ga je leren?

 • Functioneren als arts in opleiding tot psychiater op een klinische afdeling, inclusief het beleven van (toenemende) verantwoordelijkheden, efficiënt werken en aansturen van processen;
 • Maken van contact met patiënten, naasten en professionals in complexe situaties;
 • Doen van biopsychosociale diagnostiek en opzetten van de behandeling bij psychiatrisch ontregelde patiënten;
 • Inschatten van gevaar voor de patiënt en zijn omgeving, vanuit zowel de psychiatrische aandoening als wel de mogelijk aanwezige onderliggende somatische aandoeningen;
 • Toepassen van (psycho-)farmacotherapie, gesprekstechnieken en systeeminterventies.
 • Hanteren van dwang en drang, de indicatie en proportionaliteit daarvan en het adequaat kunnen communiceren hierover;
 • Administratieve afhandeling en verantwoording in dossier en correspondentie.
 • Indiceren (bij min. 5 patiënten) en toepassen van ECT (min. 20 sessies, conform richtlijn ECT);
 • Bieden van terminale zorg;
 • Aansturen van het verpleegkundig team en collega medisch specialisten bij het diagnosticeren, verplegen en behandelen van deze complexe patiënten.
 • Meedenken op tactisch en strategisch niveau betreffende de MPU zorg.

Sollicitatie en contact

Mocht je geinteresseerd zijn in het volgen van deze stage of de opleiding tot psychiater binnen onze instelling, neem dan contact op met dr Jeroen van Waarde, psychiater en opleider binnen het Rijnstate Ziekenhuis via jvanwaarde@rijnstate.nl

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm