Volwassenpsychiatrie Keuze Consultatieve dienst

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De psychiatrisch consultatieve dienst (PCD) van Rijnstate onderzoekt, indiceert en behandelt vanwege psychiatrische ontregelingen patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Meestal is er sprake van een ernstige acute psychiatrische ontregeling, ook bij patiënten die de SEH bezoeken.

Het betreft een breed scala aan patiënten die opgenomen zijn op de overig medisch specialistische verpleegafdelingen in Rijnstate (Arnhem en Zevenaar), en/of de SEH bezoeken. De verwijzers zijn altijd de collega medisch specialisten en/of de SEH-arts. Patiënten vanaf 18 jaar en ouder. Meestal suïcidepogers, delieren, gedragsproblemen, verslavingsproblematiek, stemmings-, angst-, en persoonlijkheidsstoornissen.

Het behandelteam bestaat uit de superviserende psychiaters, collega a(n)ios, en consultatief psychiatrisch verpleegkundigen (CPV-ers).

Je leert door te doen tijdens deze Consultatieve stage het volgende:

  1. Leren maken van acute inschattingen van psychiatrische ontregelingen bij somatisch gecompromitteerde patiënten.
  2. Leren inschatten van gevaar voor de patiënt en zijn omgeving, vanuit zowel de psychiatrische aandoening als wel de mogelijk aanwezige onderliggende somatische aandoeningen.
  3. Leren van biopsychosociale diagnostiek en inzetten van eerste behandeling
  4. Leren doen van psychofarmacotherpeutische behandelingen bij somatisch gecompromitteerde patiënten.
  5. Leren doen van crisisinterventies bij patiënten, naasten, verpleegkundigen en collega-specialisten
  6. Leren hanteren van dwang en drang, de indicatie en proportionaliteit daarvan en het adequaat kunnen communiceren hierover.
  7. Leren van de administratieve afhandeling en verantwoording in dossier en correspondentie.

Hoe ga ik leren?

Je werkt in een goed in het ziekenhuis ingevoerde consultatieve dienst in teamverband en leert door het zelf doen en samen zien van patienten. Samenwerken, organiseren, prioriteren van taken zijn enkele vaardigheden die je zult leren en of verder ontwikkelen.

Omdat je een zeer divers aanbod van (neuro)psychiatrische symptomen/toestandsbeelden bij comorbide uiteenlopende somatiek gaat tegenkomen, leer je houvast te creeren binnen een hoeveelheid aan informatie over de patient door te werken met het biopsychosociaal model. Hierdoor breng je structuur aan in een wirwar van informatie en leer je de casuistiek te overzien en differentiaal diagnostisch denken te verbeteren.

Een ander kenmerk van de consultatieve dienst is dat je binnen een vrij korte tijd een werkrelatie leert opbouwen met een patient. Dit legt de nadruk op je communicatieve vaardigheden die je zeker ook nodig hebt om met je collega artsassistenten van verschillende disciplines beleid te bespreken.

Video

KNMG Opleidingsfilm Psychiatrie

Sollicitatie en contact

Mocht je geinteresseerd zijn in het volgen van deze stage of de opleiding tot psychiater binnen onze instelling, neem dan contact op met dr Jeroen van Waarde, psychiater en opleider binnen het Rijnstate Ziekenhuis via jvanwaarde@rijnstate.nl .

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm