Volwassenpsychiatrie Keuze Beleidspsychiatrie

Aanvang: 
26-01-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

 • Kennismaken met de diverse beleidsgremia waar de (vrijgevestigd psychiater in participeert;
 • Herkennen van kansen en bedreigingen in de beleidsvorming rond de psychiatrische zorg binnen het ziekenhuis, maar ook daarbuiten (GGZ en de maatschappij als geheel)
 • Het vormen van een attitude die leidt tot het kunnen aansturen van een team, kunnen meepraten met het management over ook niet-medische aangelegenheden;
 • Krijgen van zicht op de financiering van de gezondheidszorg in het algemeen, de GGZ en ziekenhuiszorg meer specifiek, en de financiering van een PAAZ;
 • Bijwonen van contractonderhandelingen met de zorgverzekeraars en andere relevante partijen;
 • Het zicht krijgen op de aanpak, voorbereiding, procedure en implementatie van zorgvernieuwing binnen een ziekenhuisorganisatie;
 • Inzicht verwerven in de gezondheidseconomische studies waarin de PAAZ Rijnstate participeert;
 • Het zicht krijgen op de interne besturing van een groep zelfstandig gevestigde psychiaters.

Hoe ga ik leren?

 • Competenties als toekomstig psychiater op een PAAZ verder uitbouwen, inclusief het beleven van (toenemende) verantwoordelijkheden, efficiënt werken en aansturen van processen;
 • Herkennen van overdracht- en tegenoverdrachtsrelaties bij patiënten, naasten, collega-professionals, managers, zorgverzekeraars in complexe (management) situaties;
 • Het bijwonen van alle beleidsoverleggen waar de psychiaters in participeren (kolomoverleggen, medische stafvergaderingen, CMSR-vergaderingen, Afdeling Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie van de NVvP, adviesorganen NZa, portfoliogesprekken met raad van bestuur, ziekenhuiscommissies [Acuut Centrum, OK-commissie, Kwaliteitscommissie, ICT-commissie, IC commissie, etc.]);
 • Het uitwerken, aansturen en implementeren van een veranderingsplan betreffende verbetering van de kwaliteit van zorg op de PAAZ (bv. spoedeisende psychiatrie unit, MKU-opzet, kwaliteitsverbeteringsprojectie, e-health, etc.);
 • Het doen van bereikbaarheidsdiensten voor de PAAZ en het ziekenhuis.

Sollicitatie en contact

Mocht je geinteresseerd zijn in het volgen van deze stage of de opleiding tot psychiater binnen onze instelling, neem dan contact op met dr Jeroen van Waarde, psychiater en opleider binnen het Rijnstate Ziekenhuis via jvanwaarde@rijnstate.nl .

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm