Volwassenpsychiatrie Keuze Wetenschap

Aanvang: 
26-01-2017
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

  • Kennismaken en zetten van eerste stappen op gebied van wetenschappelijke evaluatie van vraagstellingen;
  • Participeren in het lopende onderzoek op de PAAZ;
  • Het kritisch kunnen beoordelen van wetenschappelijke artikelen, deze kunnen bespreken en overdragen aan anderen;
  • Het doen van een (klein) deel van het onderzoek, waarbij het geprobeerd wordt om dit te laten leiden tot een wetenschappelijke publicatie
  • Het rapporteren van de opzet en uitkomsten van de eigen wetenschappelijke studie aan de psychiaters, collega a(n)ios van de afdeling en binnen (regionale en landelijke) andere wetenschappelijke fora (bv. de Werkgroep ECT Nederland, het Voorjaarscongres, SAP-dag, etc.).

Hoe ga ik leren?

  • Het opzetten van een eigen (bescheiden) wetenschappelijke vraagstelling;
  • Het participeren in het lopende wetenschappelijke onderzoek van de afdeling;
  • Het houden van referaten en presentaties betreffende de eigen onderzoeksresultaten;
  • Het schrijven van een casuïstische mededeling, onderzoeksopzet, wetenschappelijk artikel (inzet is: internationaal peer reviewed als het kan, Nederlandstalig als dit niet haalbaar is).
  • Het doen van bereikbaarheidsdiensten voor de PAAZ en het ziekenhuis.

Sollicitatie en contact

Mocht je geinteresseerd zijn in het volgen van deze stage of de opleiding tot psychiater binnen onze instelling, neem dan contact op met dr Jeroen van Waarde, psychiater en opleider binnen het Rijnstate Ziekenhuis via jvanwaarde@rijnstate.nl .

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm