Volwassenpsychiatrie Keuze Somatiek (Neurologie, SEH, Geriatrie, Interne geneeskunde)

Aanvang: 
26-01-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

 • Het opdoen van competenties als arts werkzaam op een afdeling Interne Geneeskunde, Neurologie, Klinische Geriatrie of SEH;
 • Leren van internistische, neurologische, chirurgische of geriatrische anamnese, lichamelijk onderzoek, en indicatiestelling voor aanvullend onderzoek;
 • Basale internistische, neurologische, chirurgische of geriatrische behandelingen toepassen (bv. reguleren bloedglucose, wond hechten, antistolling, hypertensie, parkinsonmedicatie, anti-epileptica);
 • Het behandelen en begeleiden van patiënten op de desbetreffend verpleegafdelingen en SEH;
 • Leren maken van adequate acute inschattingen betreffende de vitale functies van de patiënt, omgaan met acuut verslechterende patiënten;
 • Leren hoe binnen het ziekenhuis gewerkt en gecommuniceerd wordt tussen artsen onderling en artsen en andere professionals
 • Inzage krijgen in de meerwaarde van psychiatrische kennis en vaardigheden binnen de somatische geneeskunde en vice versa.

Hoe ga ik leren?

 • Het onder supervisie van de internist, neuroloog, klinisch geriater of SEH-arts doen van directe patiëntenzorg op de verpleegafdeling bij minimaal 10 en maximaal 15 klinisch opgenomen patiënten, inclusief opnames, lichamelijk onderzoek, en aanvullend onderzoek indiceren en aanvragen;
 • Het op de kliniek dagelijks vervolgen van patiënten en hun naasten, d.m.v. gesprekken met patiënt en naasten en voorschrijven en aanpassen van medicatie;
 • Het onder supervisie van de SEH-arts zien en behandelen van spoedpatiënten op de SEH;
 • Het doen van verslaglegging hierover in het medisch dossier en afhandelen middels verwijs- en ontslagbrieven;
 • Het doen van bereikbaarheidsdiensten voor het desbetreffende medisch specialisme in het ziekenhuis (indien mogelijk gezien de behaalde competenties).

Sollicitatie en contact

Mocht je geinteresseerd zijn in het volgen van deze stage of de opleiding tot psychiater binnen onze instelling, neem dan contact op met dr Jeroen van Waarde, psychiater en opleider binnen het Rijnstate Ziekenhuis via jvanwaarde@rijnstate.nl .

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm