Volwassenpsychiatrie Keuze Dagbehandeling

Aanvang: 
26-01-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

 • Competenties als toekomstig psychiater op een dagbehandelingsafdeling verder uitbouwen, inclusief het beleven van (toenemende) verantwoordelijkheden, efficiënt werken en aansturen van processen;
 • Herkennen van overdracht- en tegenoverdrachtsrelaties bij patiënten, naasten en collega-professionals in complexe situaties;
 • Verfijnen van de biopsychosociale diagnostiek en behandeling bij psychiatrisch ontregelde patiënten die wel nog thuis kunnen verblijven;
 • Verfijnen van het toepassen van (psycho-)farmacotherapie, gesprekstechnieken en systeeminterventies bij complexe ambulante patiënten;
 • Leren aansturen van het behandelteam, coördineren van de zorg en zorgen voor de regievoering bij deze vaak complexe ambulante patiënten.
 • Leren meedenken op tactisch en strategisch niveau betreffende de dagbehandelingsafdeling.

Hoe ga ik leren?

 • Het onder supervisie van de psychiater, maar zo zelfstandig mogelijk, doen van directe patiëntenzorg bij minimaal 15 en maximaal 25 dagbehandelingspatiënten (ratio kliniek:dagbehandeling is 1:2, afhankelijk van zorgzwaarte), inclusief opnamegesprekken, psychiatrisch- en lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek indiceren en aanvragen, afnemen van vragenlijstonderzoek en ander testonderzoek;
 • Het dagelijks tot wekelijks vervolgen van patiënten en hun naasten, d.m.v. gesprekken met patiënt en naasten en voorschrijven en aanpassen van medicatie;
 • Het doen van verslaglegging hierover in het medisch dossier en afhandelen middels verwijs- en ontslagbrieven;
 • Het bijwonen van overstijgende overleggen de dagbehandelingsafdeling betreffend;
 • Het geven van klinische lessen aan verpleegkundigen en coassistenten;
 • Het doen van bereikbaarheidsdiensten voor de PAAZ en het ziekenhuis.

Sollicitatie en contact

Mocht je geinteresseerd zijn in het volgen van deze stage of de opleiding tot psychiater binnen onze instelling, neem dan contact op met dr Jeroen van Waarde, psychiater en opleider binnen het Rijnstate Ziekenhuis via jvanwaarde@rijnstate.nl

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm