Keuzestage Thoracale oncologie Verdiepingsstage Thoracale Oncologie

Aanvang: 
06-07-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

AIOS kunnen in de laatste fase van hun opleiding met behulp van differentiatiestages hun aandachtsgebied verdiepen. In het OOR Oost Nederland is het complete aanbod van differentiatiestages beschikbaar. Er is een laagdrempelige samenwerking tussen de drie opleidingsziekenhuizen waarbij we binnen sommige stages nadrukkelijk complementair aan elkaar zijn. Kijk ook op het aanbod van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen! Een opleiding tot longarts in de regio Nijmegen-Arnhem biedt alle aspecten van dit prachtige vak.

Longoncologie Rijnstate Arnhem
Jaarlijks worden er door de longartsen in het Rijnstate tot 350 nieuwe patiënten met longkanker gezien waarbij het hele pallet van de thoracale oncologie de revue passeert. Bij de zorg voor onze oncologische patiënten worden de longartsen ondersteund door een team van een verpleegkundig specialist, oncologieverpleegkundigen, immunotherapieverpleegkundige, zorgketen coördinatoren en researchverpleegkundigen.
Het Rijnstate heeft de beschikking over het hele arsenaal aan moderne diagnostische technieken, inclusief EUS en EBUS. De longartsen participeren in meerdere internationale multicenter studies en NVALT studies op het gebied van de longoncologie en voeren daarnaast investigator driven studies uit. Dit stelt het Rijnstate in staat onze patiënten de meest up to date behandeling te geven en ervaring op te doen met de nieuwste medicamenten. 

Doelen verdiepingsstage thoracale oncologie

Er dient kennis te worden opgedaan:

 • Uitkomsten van behandeling middels chemotherapie en bijwerkingen van de meest gebruikte middelen. Immunotherapie en uitkomsten.
 • Op de hoogte zijn van/kunnen interpreteren van: mutatie, translocatie en amplificatie analyse: technieken en uitkomsten. Interpretatie van moleculaire biologische gegevens uit het PA verslag.

Specifieke leerdoelen:

 • Zelfstandig op adequate wijze kunnen analyseren van patiënten met een verdenking op een thoracale maligniteit en diagnosticeren (carcinoom-indeling en TMN-classificatie).
 • Zelfstandig opstellen van een adequaat behandelplan en het bespreken hiervan in het oncologisch MDO.
 • Zelfstandig kunnen begeleiden en behandelen van patiënten met longkanker met alle vormen van systemische therapie (chemotherapie, targeted therapy en immunotherapie) met aandacht voor farmacologie, bijwerkingen en interacties van deze behandelingen
 • Adequate palliatieve zorg leveren bij patiënten met een thoracale maligniteit.
 • Actief participeren in lopende studies en zelf uitvoeren van een onderzoek en/of schrijven van een case report. 
   

Hoe ga ik leren?

Opzet van de stage Rijnstate

De AIOS:

 • zal zelf patiënten zien met toenemende mate van zelfstandigheid gedurende het verloop van de stage. Dit betreft zowel het diagnostische als het behandeltraject.
 • neemt deel aan diagnostische procedures, inclusief EUS en EBUS
 • is eerste aanspreekpunt van de AIOS die reguliere oncologiestage doet
 • is voorzitter van het lokale oncologisch MDO (2x per week).

Inwerkperiode (eerste 3 weken):

 • Algemene introductie.
 • Bijwonen van spreekuren van longartsen, oncologisch verpleegkundigen en immunotherapie verpleegkundigen op het oncologisch centrum.
 • Bijwonen grote visite op de oncologische afdeling.
 • Bijwonen lokaal en regionaal MDO thoracale oncologie.
 • Bijwonen van longchirurgische ingrepen (scopische en open procedures) en mediastinoscopieën.
 • 2 dagen meelopen thoraxradiologie en bijwonen van CT-geleide transthoracale puncties.
 • 2 dagen meelopen met de radiotherapeut in het Radiotherapeutisch Instituut Arnhem.
 • 1 dag meelopen met de patholoog en moleculair bioloog op het pathologisch laboratorium.
 • 1 week meelopen met palliatief team Rijnstate en werkbezoek aan hospice.
 • Kennis nemen van de indicaties en inhoud van de lopende long-oncologische studies.

Weekprogramma na de inwerkperiode:

 • 2 oncologische spreekuren per week waarbij zelfstandig analyseren en behandelen van nieuwe patiënten met een thoracale maligniteit.
 • 1 dagdeel spreekuur algemene longziekten
 • 1 dagdeel behandelkamer; inclusief EUS en EBUS. 
 • Voorzitten lokaal MDO thoracale oncologie en bijwonen van regionaal MDO thoracale oncologie; inbrengen van eigen patiënten.
 • Mede begeleiden van de grote visite op de oncologische afdeling.
 • Bijwonen en voorbereiden van de voortgangsbespreking oncologische patiënten 2x/week.
 • Eerste aanspreekpunt en supervisie voor de AIOS met reguliere longoncologiestage.
 • Chemotherapie voorschrijven.
 • Supervisie oncologische problemen consulten in de kliniek.
 • Bijwonen mutatiewerkgroep.
 • Participatie in de registratie van longkanker.
 • Deelname aan lokaal, regionaal en landelijk onderwijs over thoracale oncologie en bijwonen van cursussen en nascholingen op dit vlak waar nodig en indien mogelijk.
 • Bijwonen vergaderingen SON (Sectie Oncologie NVALT); bij voorkeur lid van deze sectie.

Er is de mogelijkheid om het stage-programma aan te passen wanneer je graag eigen specifieke accenten binnen de stage zou willen leggen. Dit kan worden opgenomen in het individueel opleidingsplan en leerdoelen van de verdiepingsstage.

Wetenschap en onderwijs
Additioneel doel van de stage is om ook je wetenschappelijke kwaliteiten te ontwikkelen. Je neemt actief deel aan de lopende oncologische studies. Daarnaast is een publicatie het streven, bijvoorbeeld een case report of een publicatie van een zelf geïnitieerd onderzoek. Er wordt actieve deelname aan het lokale onderwijs verwacht in de vorm van referaten en CAT op het gebied van de thoracale oncologie.

Sollicitatie en contact

Belangstellenden kunnen voor meer informatie en sollicitatie contact opnemen met:
dr. A. Dijkstra, (plaatsvervangend) opleider ( tdijkstra@rijnstate.nl )
of het secretariaat Longziekten Rijnstate, mevr. A. Westhof, secretaresse ( awesthof@rijnstate.nl )
Telefoon:  088-0056638 (secretariaat Longziekten) of via de centrale nummer van het Rijnstate  088-058888

Informatie over de instellingen binnen het OOR-ON:
Rijnstate is te vinden op www.rijnstate.nl en https://www.rijnstate.nl/specialismen/longgeneeskunde
CWZ is te vinden op www.cwz.nl en www.cwz.nl/patient/specialismen/longziekten
Radboudumc is te vinden op www.umcn.nl en www.umcn.nl/longziekten

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm