Keuzestage Slaapgerelateerde aandoeningen Verdiepingsstage Slaapgerelateerde Ademhalingsstoornissen

Aanvang: 
06-07-2017
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

AIOS kunnen in de laatste fase van hun opleiding met behulp van differentiatiestages hun aandachtsgebied verdiepen. In het OOR Oost Nederland is het complete aanbod van differentiatiestages beschikbaar. Er is een laagdrempelige samenwerking tussen de drie opleidingsziekenhuizen waarbij we binnen sommige stages nadrukkelijk complementair aan elkaar zijn. Kijk ook op het aanbod van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen! Een opleiding tot longarts in de regio Nijmegen-Arnhem biedt alle aspecten van dit prachtige vak.

Slaapcentrum Rijnstate Arnhem
Het Slaapcentrum Rijnstate beschikt over twee gediplomeerde longartsen/somnologen, neuroloog/somnoloog en twee somnotechnologen en heeft de accreditatie algemeen slaapcentrum Federatie Slaapcentra. Er worden meer dan 2500 nieuwe patiënten per jaar geëvalueerd.

De AIOS dient de basiskennis van diagnosticeren en behandelen van OSA en de algemeen voorkomende slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen te bezitten. 
De AIOS verdiept zich in de pathogenese, differentiaal diagnose en de diverse behandelingen van: 

Modules:

 1. Gecompliceerd OSAS
 2. Centraal slaapapneusyndroom (CSAS) en complex slaapapneusyndroom (CXSAS)
 3. Hypoventilatiesyndromen (niet volledig NIV-afhankelijk)
 4. Niet-respiratoir bepaald slaapstoornissen

Gekozen kan worden uit 4 modules van 3 maanden.
Deze stage omvat alle competenties; medisch handelen, kennis en wetenschap, communicatie, samenwerking, leiderschap, professionaliteit.

Hoe ga ik leren?

Module 1:  Gecompliceerd OSAS
De AIOS verdiept zich in de pathogenese, differentiaal diagnose en de diverse behandelingen van OSA.

Uitvoering:

 • de AIOS evalueert/behandelt zelfstandig patiënten poliklinisch en is verantwoordelijk voor alle klinisch opgenomen patiënten. 
 • Per week zijn er 2 slaapspreekuren voor de stagist. 
 • er is een wekelijks programma voor bespreking met longarts/somnoloog, beoordeling slaaponderzoeken, mee kijken met de NVTS tandarts, slaapendoscopieën, KNO operaties, osteotomie en het MDO met neurologie en KNO voorbereiden.
 • 2 wekelijks MDO, de AIOS is voorzitter en zorgt voor adequate voortgang.

De AIOS leert zelfstandig:

 • het instellen van (auto)CPAP en BPAP (klinisch);
 • het begeleiden van patiënten bij CPAP behandeling;
 • het stellen van een alternatieve diagnose of behandeling in geval van onvoldoende werkzaamheid CPAP (resterende AHI en/of symptomen);
 • het behandelen van CPAP-intolerante of CPAP ontrouwe patiënten;
 • het behandelen van specifieke OSA groepen zoals OSA/insomnia, OSA/ouderen, OSA/vrouwen;
 • beoordeling slaaponderzoeken;

Module 2:  CSAS
De AIOS verdiept zich in de pathogenese, differentiaal diagnose en de diverse behandelingen van:

 • CSA
 • CSA bij hartfalen
 • CSA bij neurologische stoornissen
 • CSA bij verhoogde arousaldrempel
 • CSA bij opiaten/sedativa
 • gemengd CSA/OSA
 • CSA na CPAP behandeling voor OSA.

Uitvoering:

 • de AIOS evalueert/behandelt zelfstandig patiënten poliklinisch en is verantwoordelijk voor alle klinisch opgenomen patiënten. 
 • Per week zijn er 2 slaapspreekuren voor de stagist. 
 • 1 dagdeel per week; bespreking met longarts/somnoloog, neuroloog/somnoloog, somnotechnoloog/KNF beoordeling slaaponderzoeken met de nadruk op CSA, juiste behandeling CSA, MDO voorbereiden 
 • 2 wekelijks MDO, de AIOS is voorzitter en  zorgt voor adequate voortgang.

De AIOS leert zelfstandig:

 • wanneer en hoe CSA behandeld moeten worden in diverse situaties (hartfalen, verhoogde arouseldrempel, neurologische stoornissen, sedativa, resterende CSA na CPAP)
 • juiste verwijzing naar andere disciplines
 • inzet van de juistevervolgonderzoeken
 • het zelfstandig behandelen (begeleiden van) van CSA
 • wanneer inzet van behandeling met: CPAP, BiPAP, O2 suppletie, medicamenten zoals acetazolamide, ASV-indicatie.
 • verdere begeleiding van patiënten en beoordelen effect van ingezette behandelingen. 
 • het stellen van een alternatieve diagnose of behandeling in geval van onvoldoende werkzaamheid
 • De AIOS leert van de aan het centrum verbonden neuroloog/somnoloog, somnotechnoloog/KNF het mede beoordelen van polysomnografieen en verband slaapademhalingsstoornis en slaapstadium.

Module 3:  Hypoventilatiesyndromen (niet volledig NIV-afhankelijke)

De AIOS verdiept zich in de pathogenese, differentiaal diagnose en de diverse behandelingen van;

 • Obesitashypoventilatie syndroom (OHS) met en zonder OSA
 • Hypoventilatie bij COPD
 • COPD met chronische respiratoire insufficiëntie
 • overlapsyndroom COPD en OSAS
 • NMD
 • Kyfoscoliose
 • Nachtelijke hypoventilatie bij obesitas
 • Nachtelijke hypoventilatie bij restrictief gestoorde longziekten
 • overige hypoventilatiesyndromen.

Uitvoering:

 • De AIOS evalueert/behandelt zelfstandig klinisch of poliklinisch patiënten met hypoventilatie syndroom in Rijnstate.
 • Het Rijnstate heeft een samenwerking met het Centrum voor Thuisbeademing in Groningen. De AIOS zal aldaar stage lopen voor nadere kennismaking met de mogelijkheden welke aanwezig zijn binnen een Centrum voor Thuisbeademing.

De AIOS leert zelfstandig:

 • wanneer en hoe hypoventilatie syndromen behandeld moeten worden in diverse situaties (OHS met/zonder OSA, hypoventilatie bij COPD, bij obesitas, bij restrictie, COPD en respiratoire insufficiëntie, overlapsyndroom, neurologische ziekten, resterende hypoventilatie na CPAP)
 • Juiste verwijzing naar andere disciplines
 • inzet van de juiste vervolgonderzoeken
 • het behandelen (begeleiden van) van hypoventilatie syndromen
 • wanneer inzet van behandeling met: CPAP, BiPAP, O2 suppletie, medicamenten zoals acetazolamide, tijdelijk NIV, chronische NIV-indicatie
 • verdere begeleiding van patiënten en beoordelen effect van ingezette behandelingen. 
 • het stellen van een alternatieve diagnose of behandeling in geval van onvoldoende werkzaamheid.
 • De AIOS leert van de aan het centrum verbonden somnotechnoloog/KNF het mede beoordelen van polysomnografieen en verband slaapademhalingsstoornis en slaapstadium.

Module 4:  Niet-respiratoir bepaalde slaapstoornissen

De AIOS verdiept zich in de pathogenese, differentiaal diagnose en de diverse behandelingen van;

 • insomnie
 • narcolepsie en andere vormen van hypersomnie
 • slaapgerelateerde bewegingstoornissen
 • circadiaan-ritmestoornissen
 • parasomnie

Uitvoering:

 • bespreekt klinisch of poliklinisch patiënten met niet-respiratoire slaapstoornissen in Rijnstate.
 • kijkt mee met spreekuur neuroloog/somnoloog en met somnotechnoloog/KNF
 • gaat stage lopen in Slaapcentrum Kempenhaeghe
 • kijkt mee met insomnie-begeleiding psycholoog
 • bespreekt de niet-respiratoire slaapstoornissen met een longarts/somnoloog, tijdens MDO en z.n. met neuroloog/somnoloog, somnotechnoloog/KNF.
 • De AIOS bereidt het 2 wekelijks MDO voor, is voorzitter en  zorgt voor adequate voortgang.

De AIOS leert zelfstandig:

 • wanneer en hoe niet-respiratoire slaapstoornissen behandeld moeten worden (insomnie, hypersomnie, bewegingsstoornissen, parasomnie, circadiane ritmestoornissen)
 • Juiste verwijzing naar andere disciplines
 • inzetten van de juiste vervolgonderzoeken 
 • De AIOS leert van de aan het centrum verbonden neuroloog/somnoloog hoe niet-respiratoire slaapstoornissen behandeld moeten worden
 • De AIOS leert van de somnotechnoloog/KNF het mede beoordelen van polysomnografieen en verband slaapademhalingsstoornis en slaapstadium.

Sollicitatie en contact

Belangstellenden kunnen contact opnemen voor meer informatie en sollicitatie met:
dr. A. Dijkstra, (plaatsvervangend) opleider ( tdijkstra@rijnstate.nl )
of het secretariaat Longziekten Rijnstate, mevr. A. Westhof, secretaresse ( awesthof@rijnstate.nl )
Telefoon:  088-0056638 (secretariaat Longziekten) of via de centrale nummer van het Rijnstate  088-058888

Informatie over de instellingen binnen het OOR-ON:
Rijnstate is te vinden op www.rijnstate.nl en https://www.rijnstate.nl/specialismen/longgeneeskunde
CWZ is te vinden op www.cwz.nl en www.cwz.nl/patient/specialismen/longziekten
Radboudumc is te vinden op www.umcn.nl en www.umcn.nl/longziekten

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm