Keuzestage Infectieziekten Profiel- of keuzestage Infectieziekten

Aanvang: 
07-09-2015
Duur: 
4 maanden
8 maanden

Wat gaat de aios leren?

De 4 - en 8 maanden stages Infectieziekten richten zich op de diagnostiek en behandeling van infectieziekten, aangeboren en verworven afweerstoornissen, en van reizigers- en importziekten. De samenwerking met de internist-infectioloog en arts-microbioloog vormt een belangrijk onderdeel van het werk.

Hoe ga ik leren?

Infectiologische consultenstage

De consulten worden ziekenhuisbreed verricht door de infectiologen. De klinische consultenstage vormt de kern van de opleiding. Begeleiding vindt intensief plaats in de patiën­ten­besprekingen en ad-hoc overleg. Consulten worden direct door specialisten in het ziekenhuis aangevraagd of via de Consulent algemene Interne of via de Microbioloog aangemeld. Lopende zaken worden dagelijks besproken met de infectioloog. Op de wekelijkse infectie­bespreking (woensdag van 12.30-13.30 uur) worden alle lopende consulten besproken aan de hand van de consultenlijst.

Poliklinische stage

De AIOS in het samengesteld profiel doet gedurende de hele stage 2-3 dagdelen spreekuur Infectieziekten. Hier worden nieuw verwezen patiënten gezien en de eigen klinische patiënten gecontroleerd. Tijdens deze dagdelen is overlegtijd met de supervisor ingepland. Importziekten manifesteren zich meestal acuut en buiten de geplande spreekuren. Patiënten met acute pathologie (vaak importziekten) worden daarom door de AIOS ad hoc gezien.

Labstage op afdeling Medische microbiologie

Stage op Travel Clinic Oost

 

Sollicitatie en contact

Informatie via jet Gisolf, internist-infectioloog, jgisolf@rijnstate.nl, of via de opleiders Interne geneesskunde Rijnstate Arnhem, via AInterne@rijnstate.nl.

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm