Keuzestage Astma en allergie Verdiepingsstage Ernstig Astma

Aanvang: 
06-07-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

AIOS kunnen in de laatste fase van hun opleiding met behulp van differentiatiestages hun aandachtsgebied verdiepen. In het OOR Oost Nederland is het complete aanbod van differentiatiestages beschikbaar. Er is een laagdrempelige samenwerking tussen de drie opleidingsziekenhuizen waarbij we binnen sommige stages nadrukkelijk complementair aan elkaar zijn. Kijk ook op het aanbod van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen! Een opleiding tot longarts in de regio Nijmegen-Arnhem biedt alle aspecten van dit prachtige vak.

Eindtermen Verdiepingsstage Ernstig Astma Rijnstate

 • Diagnose ernstig astma kunnen stellen volgens de definitie uit de richtlijn Diagnostiek en behandeling ernstig astma en de bijbehorende fenotypes.
 • Indicatie voor specifieke behandeling van ernstig astma kunnen stellen.
 • Kennis hebben van de co-morbiditeit van astma en de bijhorende behandelingen.

Indeling van de verdiepingsperiode:

1e fase:

 • Checklist opstellen om bij een uncontrolled astma patiënt onderscheid te maken tussen moeilijk behandelbaar astma of als ernstig astma, conform richtlijn Moeilijk behandelbaar astma.
 • Diagnostisch plan opstellen om astma diagnose te stellen bij uncontrolled astma.
 • Diagnostisch plan opstellen om inflammatiepatroon van een uncontrolled astma patiënt te kunnen onderzoeken.
 • Behandelplan opstellen voor een uncontrolled astma patiënt, waarbij ook aandacht wordt besteed aan behandeling met biologicals.

2e fase:

 • Begeleiding van poliklinische patiënten met ernstig astma; gesuperviseerd voorbereiden en een diagnostisch- en behandelplan opstellen.

3e fase:

 • Zelfstandig begeleiding en behandelen van poliklinische patiënten, inclusief voorbereiding en nabespreking.

Hoe ga ik leren?

Werkindeling van de verdiepingsstage

Inwerkperiode

 • Algemene introductie.
 • Kennis hebben van uitgebreid longfunctieonderzoek voor astma en het kunnen bijwonen van longfunctiemetingen (spiroflow, metacholine, FeNO, inspanningstest, hyperventilatietest, oscillatietechniek).
 • 3 dagdelen polikliniek  KNO interesse in rhinologie/allergologie
 • 2 dagdelen polikliniek allergologie met specifieke kennis van respiratoire allergie en voedingsallergie
 • 1 dag: kennis nemen van revalidatie voor astma, bijwonen van werkzaamheden van de fysiotherapeut.
 • 2 dagdelen: kennis nemen van logopedistische behandelmogelijkheden.
 • 3 dagdelen bijwonen van poliklinische begeleiding door de astma-verpleegkundige.
 • 1 dag meekijken allergologiepraktijk Velperweg Arnhem.

Weekprogramma

 • 1 dagdeel polikliniek en evalueert/behandelt zelfstandig patiënten per week met astma waaronder patiënten met moeilijk behandelbaar astma. Indicatie stellen voor adjuvante biologicals.
 • Deelname MDO allergie (kinderarts, KNO-arts, longarts, dermatoloog, allergoloog, klinisch chemicus, klinisch imuunoloog, longverpleegkundige, dietiste).
 • Verantwoordelijk voor de organisatie van het MDO voor ernstig astma: 1x per maand overleg met longartsen/A(N)IOS/longverpleegkundigen; AIOS van verdiepingsgebied brengt patiënten in, samen wordt behandelplan gemaakt. Op indicatie deelname andere disciplines (KNO, logopedist).
 • Kennis nemen van nieuwe behandelingsmethoden en daarnaast geneesmiddelenonderzoek m.b.t. nieuwe biologicals bij astma.
 • AIOS neemt deel aan de landelijke Sectie Astma en allergie van de NVALT.


Vereiste kennis, vaardigheden en gedrag

Bij het afronden van de stage dient de AIOS:

 • Kennis te hebben van de richtlijn diagnostiek en behandeling ernstig astma (NVALT 2013), de zorgstandaard astma, de richtlijn astma van het NHG en de internationale richtlijnen GINA en ERS/ATS task force ernstig astma.
 • Anamnese, lichamelijk onderzoek en relevant aanvullend onderzoek te kunnen beoordelen, waaronder laboratoriumdiagnostiek, longfunctieonderzoek inclusief metingen van luchtweginflammatie en de CT scan.
 • In te kunnen schatten wanneer aanpalende specialisten zoals KNO arts en allergoloog in consult gevraagd moeten worden.
 • In staat  te zijn tot het opstellen van een adequaat behandelvoorstel.
 • Kennis te hebben van de werking en de bijwerkingen van de diverse medicamenten voor astma.
 • De patiëntgegevens adequaat vast te kunnen leggen in het medisch dossier.
 • Professioneel te kunnen communiceren met patiënten en familie waarin de diagnose ernstig astma en het behandelplan adequaat kunnen worden toegelicht.

Wetenschap 
Bij voorkeur wordt tijdens de stage een case report geschreven of wordt een kleine andere relevante studie verricht, dan wel actief meegewerkt aan een lopende studie.

 

Sollicitatie en contact

Belangstellenden kunnen voor meer informatie en sollicitatie contact opnemen met:
dr. A. Dijkstra, (plaatsvervangend) opleider ( tdijkstra@rijnstate.nl )
of het secretariaat Longziekten Rijnstate, mevr. A. Westhof, secretaresse ( awesthof@rijnstate.nl )
Telefoon:  088-0056638 (secretariaat Longziekten) of via de centrale nummer van het Rijnstate  088-058888

 

Informatie over de instellingen binnen het OOR-ON:
Rijnstate is te vinden op www.rijnstate.nl en https://www.rijnstate.nl/specialismen/longgeneeskunde
CWZ is te vinden op www.cwz.nl en www.cwz.nl/patient/specialismen/longziekten
Radboudumc is te vinden op www.umcn.nl en www.umcn.nl/longziekten

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm