Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie, erkend door de NVVV

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Rijnstate Ziekenhuis is onderdeel van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen. In het Rijnstate Ziekenhuis wordt de algemene heelkunde in zijn volle breedte uitgeoefend. Vasculaire zorg is een aandachtsgebied van het Rijnstate en momenteel wordt gewerkt aan een multidisciplinair vasculair centrum.

Binnen de Rijnstate organisatie wordt er door 5 NVVV-gecertifficeerde vaatchirurgen en 5 door de NVGIR gecertificeerde Interventieradiologen, patienten met uiteenlopende vasculaire aandoeningen behandeld.
Er is een uitstekende samenwerking met de interventieradiologen. Daarnaast zijn er multidisciplinaire besprekingen zoals de vaatbespreking en de shunt bespreking. Er wordt gewerkt aan een multidisciplinair flebologisch centrum en daarnaast is er een multidisciplinaire diabetisch voetenpoli.
1. Centraal vaatlijden: binnen het Rijnstate is een groot aanbod van patiënten met centraal vaatlijden. Er worden ongeveer 150-200 centrale vaatreconstructies per jaar verricht waarvan >100 EVAR’s.
2. Perifeer vaatlijden: ongeveer 200-250 perifere vaatoperaties op jaarbasis, in het bijzonder ook crurale bypasschirurgie. Daarnaast worden er veel hybride en endovasculaire procedures verricht. Dit in goede samenwerking met de interventieradiologen.
3. Carotiden: er worden jaarlijks ongeveer 50 carotis desobstructies uitgevoerd, bijna allemaal binnen de grens van twee weken. Op dit moment worden alleen nog symptomatische patiënten geopereerd en worden, gezien de gunstige resultaten, chirurgie bij asymptomatische patiënten overwogen hetgeen het aanbod zal verdubbelen.
4. Dialyse: het Rijnstate heeft een zelfstandig dialyse centrum. Er worden elk jaar ongeveer 80 shuntoperaties verricht
5. Veneus lijden: het Rijnstate is een voorloper op veneus gebied. Jaarlijks worden ongeveer 700 veneuze ingrepen verricht. Naast de laser en de VNUS wordt ook de ClariVein behandeling aangeboden.

Na het differentiatiejaar kan het certificaat vaatchirurgie verkregen worden na afleggen van het examen van de ESVS. Het Rijnstate heeft erkenning van de NVVV als vervolgopleiding vaatchirurgie.

De samenstelling van de inhoud van de volledige stage wordt in overleg bepaald. De differentiant zal kennismaken met de gehele vaatchirurgie, inclusief de endovasculaire chirurgie. Gedurende de differentiatie zal de AIOS verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de refereeravonden vaatchirurgie. Gedurende deze avonden zal hij/zij zelf een critical appraised topic verzorgen. De AIOS zal, in samenspraak met een vaatchirurg, zorg dragen voor de begeleiding van de jongerejaars gedurende het reguliere onderwijs, wanneer daar een vaatchirurgisch onderwerp besproken wordt. Gedurende de differentiatiejaren zal de AIOS een onderwerp wetenschappelijk bewerken hetgeen zal leidden tot een voordracht en/of publicatie.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan dr. M.M.P.J. Reijnen. Contact via secretariaat Chirurgie: Tel.: (088) 005 6909.

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm