Differentiatiestage Traumachirurgie Traumachirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Rijnstate Ziekenhuis is onderdeel van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen. In het Rijnstate Ziekenhuis wordt de algemene heelkunde in zijn volle breedte uitgeoefend. De differentiant traumachirurgie wordt betrokken bij de volledige zorg voor trauma patiënten zodat inzicht wordt verkregen in de volledige trauma keten, zowel visceraal als skeletaal, van de plek van ongeval tot en met de revalidatie. In het Rijnstate ziekenhuis bestaat een gezamenlijke maatschap heelkunde en orthopedie. Het is daarom tijdens de differentiatie ook mogelijk kennis te maken met artroscopieën en prothesiologie. Er is een gezamenlijke trauma afdeling (B7V2) waar orthopeden en chirurgen beurtelings visite lopen. Beleid en protocollen worden gemaakt door de kerngroep traumachirurgie bestaande uit 2 orthopeden en 2 chirurgen. Alle protocollen zijn herzien en een nieuw traumaprotocol is verschenen in 2011. Er zijn binnen het Rijnstate verschillende gedifferentieerde poli’s waarin geparticipeerd kan worden. Het betreft een traumapoli, een acute kniepoli, een schouderpoli, een pols/handenpoli en een sportpoli. Het Rijnstate Ziekenhuis is een goede differentiatie plaats traumachirurgie voor die differentiant die een plaats zoekt die hem of haar goed kan voorbereiden op een perifere traumachirurgische praktijk. Er is een enorm aanbod aan monoletsels en door de samenwerking met de orthopedie is een brede vorming mogelijk.

Aanvullend op wat voorgaand is vermeld: samenstelling van de inhoud van de volledige stage wordt in overleg gedaan. De nadruk kan gelegd worden op onderdelen van de traumachirurgie, daar waar behoefte van de differentiant bestaat. Een en ander gebeurt in overleg met de opleider. Gedurende de differentiatie zal de AIOS verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de refereeravonden traumatologische chirurgie. Gedurende deze avonden zal hij/zij zelf een critical appraised topic verzorgen. De AIOS zal, in samenspraak met een oncologisch chirurg, zorg dragen voor de begeleiding van de jongerejaars gedurende het reguliere onderwijs, wanneer daar een oncologisch onderwerp besproken wordt. Gedurende de differentiatiejaren zal de AIOS een onderwerp wetenschappelijk bewerken wat zal leidden tot een voordracht en/of publicatie. De mogelijkheid bestaat om de differentiatie te combineren met een jaar differentiatie in een level 1 traumacentrum binnen de regio.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan dr. M.M.P.J. Reijnen.
Specifieke informatie. drs. K.A. Kolkman of E.J. Hekma
Contact via secretariaat Chirurgie: Tel.: (088) 005 6909

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm