Differentiatiestage Mammaradiologie mammaradiologie

Aanvang: 
25-10-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Differentiatie mammaradiologie Rijnstate

In deze differentiatie raakt u uitgebreid bekend met alle facetten van de mammaradiologie.

U verricht alle onderzoeken die gerelateerd zijn aan de mammadiagnostiek en neemt deel aan de mammapoli. De mammapoli werkt dagelijks met sneldiagnostiek, waarbij lichamelijk onderzoek, beeldvorming en interventies gecombineerd worden en de PA uitslag aan het eind van de dag beschikbaar is. Naast een dagelijks kort MDO is er wekelijks een groot MDO. U zult veel ervaring opdoen met echogeleide en stereotactische biopsieën en Jodium lokalisaties. Daarnaast worden er regelmatig MR geleide biopsieën verricht.

De vakgroep radiologie en nucleaire geneeskunde zijn in het Rijnstate al sinds 2010 gefuseerd, wat heeft geleid tot uitwisseling van kennis binnen de orgaangebieden al voor de landelijke fusie van de opleidingen Radiologie en Nucleaire geneeskunde (CORONA) een feit was. Integratie van alle beschikbare beeldvorming gelieerd aan de mammapathologie is hierbij een nadrukkelijk leerdoel.

Rijnstate Ziekenhuis

Het Rijnstate Ziekenhuis is onderdeel van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en bestaat uit de locaties in Arnhem Noord, Zevenaar, Arnhem Zuid en Velp. Binnen de vakgroep radiologie en nucleaire geneeskunde van het Rijnstate werken 16 radiologen, 3 nucleair geneeskundigen en afwisselend fellows op de diverse differentiatie onderdelen. Hierdoor is er een optimale leeromgeving waarbij kennis voordurend wordt uitgewisseld. De afdeling is uitgerust met state of the art apparatuur, waaronder een 256-rings dual energy CT, hybride OK, PET-CT’s en SPECT-CT gammacamera’s, 1.5 T MRI’s en een 3 Tesla MRI.

Sollicitatie en contact

Mw dr C. Meeuwis, mammaradioloog

 

Telefoon: 088-0058888

 

E-mail: cmeeuwis@rijnstate.nl

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm