Differentiatiestage Heup Heupchirurgie van klein tot groot

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage maakt u uitgebreid kennis met de pathologie van de heup in de breedste zin. Het aanbod van patiënten met heup problemen binnen Ziekenhuis Rijnstate is breed en varieert van heup dysplasie en spastische  heup luxaties bij kinderen, jong volwassenen met heup dysplasie, (top) sporters met femuro-acetabulaire impingement en labrum problematiek, tot volwassen met coxarthrosis of prothese problematiek, waarvoor een revisie noodzakelijk is. Het grote patiënten aanbod en met name de variëteit in pathologie maakt deze stage in deze kliniek uniek. Verder is er een groot aanbod aan traumatologie van de heup en het proximale femur.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
In principe is er ieder half jaar 1 plaats beschikbaar binnen de wervelkolom chirurgie. Binnen het regionale opleidingscluster is er ook een stageplaats wervelkolom chirurgie beschikbaar in de Sint Maartenskliniek; gelet op het duidelijk over en weer aanvullende karakter van beide stage plaatsen is het mogelijk om de stagetermijn over beide locaties te verdelen. Aanvragen voor de stage graag vóór 1 september voorafgaand aan het jaar waarin de stage plaats gaat vinden.

Interesse en aanmelding via:
Dr. W.J. Rijnberg, opleider en orthopedisch chirurg
wrijnberg@rijnstate.nl
088-0056907

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm