Differentiatiestage Cardiothoracale radiologie Cardiothoracale radiologie

Aanvang: 
24-05-2016
Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze differentiatie raakt u uitgebreid bekend met alle facetten van de cardiothoracale radiologie.

U verricht onder andere conventioneel buckywerk, CT Thorax , HRCT, CTA van de longen en het hart, MR- en CT-cardio en PET-CT. Met een dagelijks aanbod van veel voorkomende pathologie uit de huisartsenpraktijk, meer complexe cardiothoracale vraagstellingen en in het bijzonder de oncologische beeldvorming, raakt u volledig vertrouwd met het hele spectrum van de cardiothoracale pathologie. Daarnaast zult u ervaring opdoen met thorax-interventies, zoals CT-geleide biopsieën en betrokken raken bij de klinische besprekingen met IC-artsen, cardiologen en longartsen.

De vakgroepen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde zijn in het Rijnstate al sinds 2010 gefuseerd, wat heeft geleid tot uitwisseling van kennis binnen de orgaangebieden al voor de landelijke fusie van de opleidingen Radiologie en Nucleaire geneeskunde (CORONA) een feit was. Integratie van alle beschikbare beeldvorming is hierbij een nadrukkelijk leerdoel. In de cardiothoracale differentiatie zult u hier dan ook uitgebreid gebruik van maken.

Rijnstate Ziekenhuis

Het Rijnstate Ziekenhuis is onderdeel van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en bestaat uit de locaties in Arnhem Noord, Zevenaar, Arnhem Zuid en Velp. Binnen de vakgroep Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Rijnstate werken 18 radiologen, 3 nucleair geneeskundigen, afwisselend fellows op de diverse differentiatieonderdelen en 4 PA's. Hierdoor is er een optimale leeromgeving waarbij kennis voordurend wordt uitgewisseld. De afdeling is uitgerust met state of the art apparatuur, waaronder een 256-rings dual energy CT, hybride OK, PET-CT’s en SPECT-CT gammacamera’s, 1.5 T MRI’s en een 3 Tesla MRI.

Sollicitatie en contact

dhr. I.H. (Bert) van Schelven, cardiothoracaal radioloog

Telefoon: 088-005888

e-mail: bvanschelven@rijnstate.nl

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm