Differentiatiestage Abdominale radiologie Abdominale Radiologie

Aanvang: 
25-04-2016
Duur: 
18 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze differentiatie raakt u uitgebreid bekend met alle facetten van de abdominale radiologie. Naast het reguliere pakket aan verrichtingen zoals conventioneel bucky en doorlichtingswerk, abdominale CT en MRI is er een speciale focus op gastro-intestinale oncologie en bariatrische chirurgie. Met een dagelijks aanbod van veel voorkomende pathologie uit de huisartsenpraktijk, meer complexe gastro-intestinale vraagstellingen en in het bijzonder de oncologische en bariatrische beeldvorming raakt u volledig vertrouwd met het hele spectrum van de abdominale pathologie. Ook de acute radiologie is hierin ruim vertegenwoordigd, dat zorgt voor een sterk dynamisch karakter van het werken binnen de abdominale sectie. Daarnaast zult u ervaring opdoen met abdominale interventies, zoals echo en CT-geleide biopsieen en drainages.

De vakgroep Radiologie en Nucleaire Geneeskunde zijn in het Rijnstate al sinds 2010 gefuseerd, wat heeft geleid tot uitwisseling van kennis binnen de orgaangebieden al voor de landelijke fusie van de opleidingen Radiologie en Nucleaire geneeskunde (CORONA) een feit was. U zult zich dus ook bekwamen in de Nucleaire onderzoeken die tot de abdominale imaging behoren zoals FDG-PET CT onderzoeken en renografie.

Rijnstate Ziekenhuis

Het Rijnstate Ziekenhuis is onderdeel van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en bestaat uit de locaties in Arnhem Noord, Zevenaar, Arnhem Zuid en Velp. Binnen de vakgroep Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Rijnstate werken 18 radiologen, 3 nucleair geneeskundigen, afwisselend fellows op de diverse differentiatie onderdelen en 4 PA's. Hierdoor is er een optimale leeromgeving waarbij kennis voordurend wordt uitgewisseld. De afdeling is uitgerust met state of the art apparatuur, waaronder een 256-rings dual energy CT, hybride OK, PET-CT’s en SPECT-CT gammacamera’s, 1.5 T MRI’s en een 3 Tesla MRI.

Sollicitatie en contact

dr. F.B.M. Joosten, Radioloog

Telefoon: 088-58888

E-mail: fjoosten@rijnstate.nl

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm