Differentiatiestage Longchirurgie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Zeer ruim tableau aan longchirurgische pathologie, waarbij de cVATS lobectomie volledig geïntegreerd is in de behandelopties. Er zijn 3 gecertificeerde longchirurgen werkzaam.

Aanvullend op wat voorgaand is vermeld: samenstelling van de inhoud van de volledige stage wordt in overleg gedaan, waarbij een goede balans gevonden zal worden met andere onderdelen van de oncologie, daar waar de behoefte van de differentiant bestaat. Een en ander gebeurt in overleg met de opleider. Gedurende de differentiatie zal de AIOS verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de refereeravond longchirurgie. Gedurende deze avonden zal hij/zij zelf een critical appraised topic verzorgen. De AIOS zal, in samenspraak met een oncologisch chirurg, zorg dragen voor de begeleiding van de jongerejaars gedurende het reguliere onderwijs, wanneer daar een longchirurgisch onderwerp besproken wordt. Gedurende het differentiatiejaar zal de AIOS een onderwerp wetenschappelijk bewerken wat zal leidden tot een voordracht en/of publicatie.). Daarnaast zal hij/zij deelnemen aan een congres op gebied van de longchirurgie. Een stage bronchoscopie en longfunctie behoren tot de standaard stages.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan: dr. M.M.P.J. Reijnen, opleider Heelkunde, mreijnen@rijnstate.nl
Contact via secretariaat Chirurgie: tel (088) 005 6909.

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm