Differentiatiestage Algemene pediatrie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Een supervisiestage in een groot algemeen STZ ziekenhuis als het Rijnstate Ziekenhuis biedt je de kans om in een veilig leerklimaat binnen de opleiding als kinderarts te werken. Zo wen je met een vangnet aan kinderartsen om je heen aan het eindverantwoordelijk zijn. Je krijgt gerichte feedback en maakt kennis met de organisatie van de vakgroep. Onze vakgroep typeert zich door collegialiteit en sfeer. We hebben een breed aanbod aan kindergeneeskundige problematiek en je kunt participeren in een verscheidenheid aan multidisciplinaire en subspecialistische spreekuren. Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

De opleiding kindergeneeskunde van Rijnstate ziekenhuis voldoet aan de eisen voor erkenning volgens het kaderbesluit en besluit kindergeneeskunde zoals geformuleerd door Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC). Visitatie vond plaats 21 april 2009, met goed gevolg: de MSRC heeft erkenning verleend tot 10-09-2014. Er zijn structureel 2 plaatsen voor AIOS kindergeneeskunde en 1 plaats voor een tropenarts in opleiding (TAIO) beschikbaar. De AIOS zijn afkomstig uit het cluster Nijmegen en brengen de eerste 1.5 jaar van hun opleiding kindergeneeskunde door in Arnhem (niet academische deel). De TAIO loopt gedurende 6-12 maanden stage op de afdeling kindergeneeskunde. Onderwijs aan deze AIOS en TAIO vormt een belangrijk speerpunt van de vakgroep. In dit kader wordt ruim aandacht besteed aan bij- en nascholing van de arts- assistenten. Het onderwijsweekrooster heeft hierin een prominente rol. Hierin zijn opgenomen: overdrachten, multidisciplinaire besprekingen en specifieke onderwijsmomenten (praktijkonderwijs, grote visite, patiëntenbesprekingen, röntgenbespreking en refereerbijeenkomsten.
Locaties: Ziekenhuis Rijnstate, Poli Zuid
De kinderafdeling kent de units: kinderen, infectieziekten, jongeren en de kinderdagbehandeling. Daarnaast is er de afdeling Neonatologie, met de unit high care en medium care. Deze afdeling is bedoeld voor pasgeboren baby’s die complexe zorg nodig hebben.

In het Rijnstate ziekenhuis is door de commissie medische opleidingen en kwaliteit een start gemaakt met het borgen van de kwaliteitsindicatoren welke vermeld zijn in het rapport Scherpbier. Inventarisatie levert onderstaande gegevens op.
De Kinderkliniek van ziekenhuis Rijnstate beschikt over twee Smiley’s voor goede zorg. De Smiley wordt toegekend door stichting Kind en Ziekenhuis en is een kwaliteitskeurmerk. Als zodanig geeft het aan dat de afdeling aan alle criteria voldoet die stichting Kind en Ziekenhuis stelt aan voorzieningen voor kind en ouder.
Voor ouders die met een kind naar het ziekenhuis moeten is de Smiley een aanwijzing dat het met de zorg voor hun kind in het betreffende ziekenhuis dus goed zit.
Intervisie: een substantieel aantal kinderartsen van de vakgroep kindergeneeskunde heeft inmiddels een ‘Individueel Functioneren Medisch Specialisten’ (IFMS) procedure doorlopen; naar verwachting zal het komend jaar het voltallige aantal kinderartsen de IFMS procedure doorlopen hebben. Een tweetal kinderartsen heeft de kwalificatie ‘IFMS auditor’.

Sollicitatie en contact

Sollicitatieprocedure: schriftelijk of per mail naar contactpersoon door middel van brief en cv gevolgd door sollicitatie gesprek met opleider, plaatsvervangend opleider en AIOS kindergeneeskunde.

Contact: José Vellekoop, secretaresse opleiders Kindergeneeskunde, Rijnstate Arnhem

Tel.: 088 - 005 7240 (maandag, dinsdag en donderdag)/e-mail: jvellekoop@rijnstate.nl

http://www.rijnstate.nl/

Locatie: Ziekenhuis Rijnstate, Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm