Differentiatiestage Wervelkolom

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage maakt u uitgebreid kennis met de pathologie van de wervelkolom. In Rijnstate heeft de vakgroep orthopedie veel expertise in de wervelkolomchirurgie van laag complexe decompressie chirurgie tot hoog complexe metastase chirurgie. Ook traumatologie komt vanzelfsprekend aan bod. Er zijn zeer intensieve samenwerkingsverbanden met de anaesthesiologen (Pijncentrum) en neurologen, waarmee een vrij uniek continuüm van zorg gewaarborgd is.
In de St Maartenskliniek maakt u met name kennis met degenaratieve wervelkolomchirurgie en scoliose, in mindere mate traumatologie. Er zijn maar weinig centra in Nederland waar zoveel expertise is op het gebied van de scoliosechirurgie. Ten aanzien van de degenaratieve wervelkolom chirurgie is binnen de SMK ook een groot aanbod en wordt er veel geopereerd.

Orthopedie binnen Ziekenhuis Rijnstate
Ziekenhuis Rijnstate is een groot STZ ziekenhuis met een opname capaciteit van ruim 900 bedden. Ziekenhuis Rijnstate kent een meer locatie model, met een operatiekamercomplex op de locaties Arnhem, Velp en Zevenaar; daarnaast zijn er poliklinieken in Dieren en Arnhem-Zuid. De meer complexe topklinische zorg is geconcentreerd in de hoofd locatie Arnhem, terwijl basiszorg ook wordt geleverd in ziekenhuis Zevenaar en kliniek Velp. Vrijwel alle specialismen zijn vertegenwoordigd en hebben opleidingsbevoegdheid.
De vakgroep orthopedie bestaat uit 8 orthopedisch chirurgen, welke in maatschapverband werkzaam zijn met nog 14 algemeen chirurgen. De orthopedisch chirurgische ingrepen vinden alleen plaats in de locatie Arnhem en in ziekenhuis Zevenaar, terwijl poliklinische consultvoering ook gedaan wordt in kliniek Velp en Arnhem-Zuid. De laatste jaren heeft de vakgroep orthopedie een sterke verjonging en ontwikkeling ondergaan. Diverse subspecialismen zijn aanwezig en verdeeld binnen de groep. Er is een goede samenwerking met Sport Medisch Centrum Papendal, waarmee ook de behandeling van (top)sporters duidelijk is toegenomen. De vakgroep orthopedie is ook verantwoordelijk voor de orthopedisch (chirurgisiche) zorg voor de spelers van voetbalclub Vitesse. De maatschap chirurgie-orthopedie levert ook de noodzakelijk traumatologische zorg binnen ziekenhuis Rijnstate, welke nadrukkelijk is toegenomen in kwantiteit en complexiteit met de opening van een nieuw Acuut Centrum in 2011.
Op dit moment zijn er 6 orthopedisch chirurgen in opleiding (AIOS) werkzaam binnen de vakgroep orthopedie. Er wordt door de AIOS gewerkt in stages van 3 maanden met een koppeling aan een staflid. In principe volgt de AIOS het betreffende staflid tijdens zijn poli- en operatieve werkzaamheden.
In 2010 werden door de vakgroep orthopedie binnen ziekenhuis Rijnstate 7500 operaties verricht, vonden er 20.000 polikliniek bezoeken plaats en werden 10 ‘peer-reviewed’ artikelen gepubliceerd.

De opleidingsgroep
In ziekenhuis Rijnstate werken 8 orthopedisch chirurgen. Alle specialisten zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en daarnaast specifiek verantwoordelijk voor hun aandachtsgebied zoals:
W.J. Rijnberg Prothesiologie, Voet/Enkel, Traumatologie
C.J.M. van Loon Knie, Schouder en Traumatologie
J.L.C. van Susante Wervelkolom, Heup en Traumatologie
A.W.J. Vreeling Wervelkolom, Heup, Knie en Traumatologie
P. Konings Bovenste Extremiteit en Traumatologie
E. de Visser  Heup, Kinderorthopedie en Traumatologie
D. Pleyte Knie, Heup en Traumatologie
D. Kok Sportorthopedie, Knie, Wervelkolom en Traumatologie

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot orthopedisch chirurg in de Sint Maartenskliniek. Alle specialisten werken actief samen voor een kwalitatief hoogstaande opleiding. Binnen de opleiding worden diverse instrumenten gehanteerd om de kwaliteit van de opleiding te meten, te weten D-rect, interne audit, Effect en zelfevaluatie. Op basis van deze instrumenten wordt er jaarlijks een kwaliteitsrapport gemaakt met daaraan gekoppeld een concreet actieplan.

Wetenschap
Naast opleiden neemt ook wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in binnen de vakgroep orthopedie. Er lopen diverse onderzoekslijnen waaruit met regelmaat nationaal- en internationaal gepubliceerd wordt. Vanuit de vakgroep wordt ook actief bijgedragen aan richtlijn ontwikkeling vanuit de NOV en Orde voor Medisch Specialisten.

Orthopedie binnen St Maartenskliniek
De Sint Maartenskliniek (SMK) is een gespecialiseerd ziekenhuis op het gebied van houding en beweging en de aansturing daarvan. De kliniek is toonaangevend in Nederland en Europa. Zij biedt zorg op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. Daarnaast heeft de SMK een eigen poliklinische apotheek, een sportmedisch centrum en een afdeling voor wetenschappelijk onderzoek. Sinds 2006 biedt de SMK haar reumatologische en orthopedische zorg ook aan vanuit de vestiging in Woerden in samenwerking met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.
Het orthopediecentrum van de Sint Maartenskliniek geniet nationaal en internationaal veel aanzien op gebieden als behandeling van aandoeningen van de wervelkolom, gewrichtsvervangende reconstructieve chirurgie, reuma-chirurgie, kniechirugie en voet- en enkelchirurgie. In de Sint Maartenskliniek in Nijmegen zijn alle orthopedische subspecialisaties aanwezig. Uit het hele land worden patiënten doorverwezen naar de Sint Maartenskliniek voor behandeling van zeldzame aangeboren afwijkingen en groeistoornissen, revisiechirurgie bij kunstgewrichten en reconstructieve chirurgie aan de wervelkolom. Daarnaast heeft het orthopediecentrum een regionale functie voor behandeling van patiënten met minder complexe aandoeningen. Er is een spoedeisende orthopedische hulp, waar patiënten 24 uur per dag terecht kunnen met acuut letsel aan het bewegingsapparaat. Per jaar vinden er binnen het orthopediecentrum circa 53.000 poli bezoeken plaats en 6.600 OK’s.

De opleidingsgroep
In de SMK werken 17 orthopedisch chirurgen met een totaal van 16,7 fte’s. Alle specialisten zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en daarnaast specifiek verantwoordelijk voor hun aandachtsgebied zoals:
K.C. Defoort Knie
A.M. ten Ham Knie en kinderorthopedie
G.G. van Hellemondt Heup en knie
P.P. Horsting Wervelkolom
Dr. M. de Kleuver Wervelkolom en heup
J.L.M. van Loon Wervelkolom en heup
Dr. J.W.K. Louwerens Voet en enkel
Dr. F.H.R. de Man Heup en knie
M.W. Nijhof Heup
M. van der Pluijm Bovenste extremiteiten
D. van der Schaaf Heup en knie
M. Spruit  Wervelkolom en heup
Dr. B.A. Swierstra Voet, enkel en heup
A.G.H. Witteveen Voet en enkel
Dr. A.B. Wymenga Knie en schouder
Daarnaast wisselend 2 á 3 fellows
De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot orthopedisch chirurg in de Sint Maartenskliniek. Alle specialisten werken actief samen voor een kwalitatief hoogstaande opleiding.
Binnen de opleiding worden diverse instrumenten gehanteerd om de kwaliteit van de opleiding te meten, te weten D-rect, interne audit, Effect en zelfevaluatie. Op basis van deze instrumenten wordt er jaarlijks een kwaliteitsrapport gemaakt met daaraan gekoppeld een concreet actieplan.

Klik hier voor meer informatie over de specialisten van ziekenhuis Rijnstate en de SMK.

Wetenschap
Binnen de Sint Maartenskliniek neemt wetenschap een belangrijke plaats in. Door verschillende stafleden worden onderzoekslijnen uitgezet c.q. zijn in ontwikkeling.

Samenwerkende instellingen

Sint Maartenskliniek (SMK)

Sollicitatie en contact

Rijnstate: In principe is er ieder half jaar 1 plaats beschikbaar binnen de wervelkolom chirurgie. Binnen het regionale opleidingscluster is er ook een stageplaats wervelkolom chirurgie beschikbaar in de Sint Maartenskliniek; gelet op het duidelijk over en weer aanvullende karakter van beide stage plaatsen is het mogelijk om de stagetermijn over beide locaties te verdelen. Aanvragen voor de stage graag vóór 1 september voorafgaand aan het jaar waarin de stage plaats gaat vinden.
Interesse en aanmelding via:
Dr. W.J. Rijnberg, opleider en orthopedisch chirurg
wrijnberg@rijnstate.nl
088-0056907

St Maartenskliniek: In principe zijn er ieder half jaar 2 plaatsen beschikbaar binnen de knie- en heupchirurgie. Aanvragen voor de stage graag vóór 1 september voorafgaand aan het jaar waarin de stage plaats gaat vinden.
Interesse en aanmelding via:
Dr. A.B. Wymenga, opleider en orthopedisch chirurg
a.wymenga@maartenskliniek.nl
024-3659292

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm