Differentiatiestage Sportorthopedie/ scopische chirurgie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage maakt u uitgebreid kennis met orthopedische afwijkingen bij sporters en met scopische ingrepen (knie, enkel, heup, pols, schouder, elleboog). De vakgroep orthopedie heeft veel expertise op het gebied van sportorthopedie en scopische chirurgie. Er zijn intensieve samenwerkingsverbanden met Sport Medisch Centrum Papendal, Dansacademie Artez en BVO Vitesse, waarmee een groot aanbod aan sporters gewaarborgd is.

Ziekenhuis Rijnstate is een groot STZ ziekenhuis met een opname capaciteit van ruim 900 bedden. Ziekenhuis Rijnstate kent een multilocatie model, met een operatiekamercomplex op de locaties Arnhem, Velp en Zevenaar; daarnaast zijn er poliklinieken in Dieren en Arnhem-Zuid. De meer complexe topklinische zorg is geconcentreerd op de hoofdlocatie Arnhem, terwijl basiszorg ook wordt geleverd in ziekenhuis Zevenaar en kliniek Velp. Vrijwel alle specialismen zijn vertegenwoordigd en hebben opleidingsbevoegdheid.
De vakgroep orthopedie bestaat uit 8 orthopedisch chirurgen, welke in maatschapverband werkzaam zijn met nog 14 algemeen chirurgen. De orthopedisch chirurgische ingrepen vinden alleen plaats in de locatie Arnhem en in ziekenhuis Zevenaar, terwijl poliklinische consultvoering ook gedaan wordt in kliniek Velp en Arnhem-Zuid. De laatste jaren heeft de vakgroep orthopedie een sterke verjonging en ontwikkeling ondergaan. Diverse subspecialismen zijn aanwezig en verdeeld binnen de groep. Er is een goede samenwerking met Sport Medisch Centrum Papendal, waarmee ook de behandeling van (top)sporters duidelijk is toegenomen. De vakgroep orthopedie is ook verantwoordelijk voor de orthopedisch (chirurgisiche) zorg voor de spelers van voetbalclub Vitesse. De maatschap chirurgie-orthopedie levert ook de noodzakelijk traumatologische zorg binnen ziekenhuis Rijnstate, welke nadrukkelijk is toegenomen in kwantiteit en complexiteit met de opening van een nieuw Acuut Centrum in 2011.
Op dit moment zijn er 6 orthopedisch chirurgen in opleiding (AIOS) werkzaam binnen de vakgroep orthopedie. Er wordt door de AIOS gewerkt in stages van 3 maanden met een koppeling aan een staflid. In principe volgt de AIOS het betreffende staflid tijdens zijn poli- en operatieve werkzaamheden.
In 2010 werden door de vakgroep orthopedie binnen ziekenhuis Rijnstate 7500 operaties verricht, vonden er 20.000 polikliniek bezoeken plaats en werden 10 ‘peer-reviewed’ artikelen gepubliceerd.

Sollicitatie en contact

In principe is er ieder half jaar 1 plaats beschikbaar. Aanvragen voor de stage graag vóór 1 september voorafgaand aan het jaar waarin de stage plaats gaat vinden. Interesse en aanmelding via: Dr. W.J. Rijnberg, opleider en orthopedisch chirurg, wrijnberg@rijnstate.nl / 088-0056907.

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm