Differentiatiestage Oncologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Rijnstate Ziekenhuis is onderdeel van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen. In het Rijnstate Ziekenhuis wordt de algemene heelkunde in zijn volle breedte uitgeoefend. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw multidisciplinair oncologisch centrum. Er zijn meerdere multidisciplinaire besprekingen, waaronder de mammabespreking, de schildklierbespreking, de hoofd-hals bespreking, de gastrointestinale oncologie bespreking, een longbespreking en de pancreasbespreking.

Speerpunten binnen de oncologie zijn:
1. Een grote mammapolikliniek, met een aanbod van alle mogelijke behandelingen inclusief oncoplastische chirurgie
2. Enorm groot aanbod van colorectale pathologie met de mogelijkheden van laparoscopische interventies.
3. Binnen het Pancreascentrum Oost Nederland wordt pancreaschirurgie bedreven
4. De volledige longchirurgie wordt bedreven inclusief de cVATS lobectomie.
5. Er zijn goede regionale afspraken over behandeling van oesophagus en levercarcinoom
6. Brede uitvoering van overige oncologie.

Uw differentiatiestage kan zo ingericht worden dat meerdere of alle deelgebieden ruim aan bod komen. De mogelijkheid bestaat om een eigen oncologiepoli in te richten parallel aan die van een oncologisch gedifferentieerde chirurg. Ook op de mamma poli kunt u een eigen programma krijgen. Vooraf wordt samen met u een differentiatie plan opgesteld, waar u de meeste aandacht aan wil besteden. Dit kan zijn pancreaschirurgie, hoofd/halschirurgie, longchirurgie, GE gerichte colorectale chirurgie of algemene oncologie inclusief mamma. Elke combinatie is mogelijk.
Mamma: Er worden ruim 1500 nieuwe mammapatiënten per jaar gezien, waarvan ongeveer 300 chirurgisch worden behandeld voor een maligne afwijking. Hierbij zijn op dit moment 4 chirurgen betrokken. Er is een uniek mammacentrum dat multidisciplinair is opgezet en waarbij uitsluitend patiënten met mammapathologie gezien worden in samenwerking met 7 gespecialiseerde mammacare-verpleegkundigen. Er is een wekelijkse mammacare bespreking waar alle nieuwe en alle geopereerde patiënten besproken worden door chirurg-oncologen, radiotherapeuten, radiologen en medisch oncologen. Verder bestaat er een samenwerkingsverband met de afdeling plastische chirurgie en ondergaan jaarlijks ca. 40 patiënten met mammacarcinoom een resectie gecombineerd met een directe, plastisch-chirugische reconstructie. Geschat mag worden dat de oncologie-differentiant 100 tot 150 mammaoperaties per jaar zal kunnen uitvoeren. Naast de dagelijkse mammacare poli’s bestaat ook de mogelijkheid om te participeren in de wekelijkse gecombineerde poli’s waar patiënten met oncologische aandoeningen gezien worden door een chirurg-oncoloog, een radiotherapeut en een medisch-oncoloog.
GE/pancreas: De in 2009 opgestarte Gastro-Intestinale Oncologie (GIO)-polikliniek en GIO bespreking zijn in nauwe samenwerking met de MDL ontwikkeld in Arnhem. Jaarlijks worden ongeveer 500 nieuwe patiënten aangemeld en besproken in het wekelijkse GIO overleg (chirurg-oncoloog, radiotherapeut, radioloog, patholoog, medisch-oncoloog). Dit zijn gemiddeld 30 maag-, 40 slokdarm-, 70 pancreas-, 150 rectum- en 200 colontumoren. Nieuwe patiënten worden samen met de gespecialiseerde GIO-verpleegkundige gezien. Het Rijnstate is het regionale verwijscentrum voor pancreaschirurgie (Pancreas Centrum Oost Nederland). Deze operaties worden frequent uitgevoerd waarbij de mogelijkheid bestaat dat u hieraan deelneemt (20-30 ingrepen per jaar). In principe worden colorectale ingrepen laparoscopisch uitgevoerd (incl. low anterior resecties). Geschat mag worden dat de oncologie-differentiant in zijn 6e jaar ca. 50 resecties zal uitvoeren voor colorectale carcinomen. Hiermee is de oncologische differentiatie in het Rijnstate ziekenhuis een goede voorbereiding op eventuele verdere specialisatie binnen de laparoscopische colorectale chirurgie. Om de laparoscopische vaardigheden te trainen zijn er meerdere Simendo simulatoren ter beschikking.
Long: Er bestaat een nauwe samenwerking tussen chirurgen en longartsen. Iedere maandag is er een MDO longoncologie. Hier wordt het aanbod oncologische longchirurgie besproken. Het palet aan longchirurgische ingrepen bestaat uit: cVATS (bi)lobectomien, open (bi) lobectomien, pneumonectomien, sleeve resecties, thoracosopische behandeling empyema thoracis, pleurectomie+bullectomie bij pneumothorax, thymectomie en thoracale sympathectomien bij hyperhidrosis. In Arnhem worden ±70 anatomische resecties verricht waarbij een aanzienlijk deel door de differentiant wordt verricht Dit geldt ook voor de VATS procedures. Niet operatieve activiteiten van de differentiant longchirurgie: loopt visite bij de longchirurgische patiënten. Verder worden de mensen die een anatomische resectie ondergaan, gezien op de polikliniek chirurgie. Er wordt tevens een stage gevolgd bij de longgeneeskunde om inzicht te verkrijgen in de bronchoscopieën, longfunctieonderzoek etc. en bij de radiotherapie.
Hoofd/hals: Jaarlijkse ondergaan ca. 90 patiënten een (hemi)thyreoidectomie, waarvan ongeveer 10 patiënten een maligniteit blijden te hebben. Daarnaast worden jaarlijks ongeveer 10 bijschildklieren geopereerd. De differentiant zal ca. 15 van deze ingrepen kunnen doen.

Aanvullend op wat voorgaand is vermeld: samenstelling van de inhoud van de volledige stage wordt in overleg gedaan. De nadruk kan gelegd worden op onderdelen van de oncologie, daar waar de behoefte van de differentiant bestaat. Een en ander gebeurt in overleg met de opleider. Gedurende de differentiatie zal de AIOS verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de refereeravonden oncologische chirurgie. Gedurende deze avonden zal hij/zij zelf een critical appraised topic verzorgen. De AIOS zal, in samenspraak met een oncologisch chirurg, zorg dragen voor de begeleiding van de jongerejaars gedurende het reguliere onderwijs, wanneer daar een oncologisch onderwerp besproken wordt. Gedurende de differentiatiejaren zal de AIOS een onderwerp wetenschappelijk bewerken wat zal leidden tot een voordracht en/of publicatie.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan dr. M.M.P.J. Reijnen
Specifieke informatie: Dr. C.F.J.M. Blanken
Contact via secretariaat Chirurgie: tel (088) 005 6909

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm