Basisopleiding Psychiatrie Consultatieve dienst

Aanvang: 
26-01-2017
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

 • Leren maken van acute inschattingen van psychiatrische ontregelingen bij somatisch gecompromitteerde patiënten;
 • Leren inschatten van gevaar voor de patiënt en zijn omgeving, vanuit zowel de psychiatrische aandoening als wel de mogelijk aanwezige onderliggende somatische aandoeningen;
 • Leren van biopsychosociale diagnostiek en inzetten van eerste behandeling;
 • Leren doen van psychofarmacotherpeutische behandelingen bij somatisch gecompromitteerde patiënten;
 • Leren doen van crisisinterventies bij patiënten, naasten, verpleegkundigen en collega-specialisten;
 • Leren hanteren van dwang en drang, de indicatie en proportionaliteit daarvan en het adequaat kunnen communiceren hierover;
 • Leren van de administratieve afhandeling en verantwoording in dossier en correspondentie.

Hoe ga ik leren?

 • Het onder supervisie van de psychiater doen van directe patiëntenzorg binnen de PCD;
 • Het doen van verslaglegging hierover in het medisch dossier en afhandelen middels verwijs- en ontslagbrieven;
 • Het adequaat overdragen van patiënten na beëindiging van behandeling naar de huisarts en/of andere GGZ-instelling;
 • Het doen van bereikbaarheidsdiensten voor de PAAZ en het ziekenhuis.

Sollicitatie en contact

Mocht je geinteresseerd zijn in het volgen van deze stage of de opleiding tot psychiater binnen onze instelling, neem dan contact op met dr Jeroen van Waarde, psychiater en opleider binnen het Rijnstate Ziekenhuis via jvanwaarde@rijnstate.nl.

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm