Basisopleiding Psychiatrie Opnameafdeling PAAZ/MPU

Aanvang: 
26-01-2017
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

 • Leren functioneren als arts in opleiding tot psychiater op een klinische afdeling, inclusief het beleven van (toenemende) verantwoordelijkheden, efficiënt werken en aansturen van processen;
 • Leren maken van contact met patiënten, naasten en professionals in complexe situaties;
 • Leren van biopsychosociale diagnostiek en behandeling bij psychiatrisch ontregelde patiënten;
 • Leren inschatten van gevaar voor de patiënt en zijn omgeving, vanuit zowel de psychiatrische aandoening als wel de mogelijk aanwezige onderliggende somatische aandoeningen;
 • Leren toepassen van (psycho-)farmacotherapie, gesprekstechnieken en systeeminterventies.
 • Leren hanteren van dwang en drang, de indicatie en proportionaliteit daarvan en het adequaat kunnen communiceren hierover;
 • Leren van de administratieve afhandeling en verantwoording in dossier en correspondentie.

Hoe ga ik leren?

 • Het onder supervisie van de psychiater doen van directe patiëntenzorg op de verpleegafdeling bij minimaal 10 en maximaal 15 klinisch opgenomen patiënten (patiënten in dagbehandeling tellen ½ mee in deze berekening), inclusief opnamegesprekken, psychiatrisch- en lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek indiceren en aanvragen, afnemen van vragenlijstonderzoek en ander testonderzoek;
 • Het dagelijks vervolgen van patiënten en hun naasten, d.m.v. gesprekken met patiënt en naasten en voorschrijven en aanpassen van medicatie;
 • Het doen van verslaglegging hierover in het medisch dossier en afhandelen middels verwijs- en ontslagbrieven;
 • Het aansturen van verpleegkundigen en participeren in de mdo’s;
 • Het doen van bereikbaarheidsdiensten voor de PAAZ en het ziekenhuis.

Sollicitatie en contact

Mocht je geinteresseerd zijn in het volgen van deze stage of de opleiding tot psychiater binnen onze instelling, neem dan contact op met dr Jeroen van Waarde, psychiater en opleider binnen het Rijnstate Ziekenhuis via jvanwaarde@rijnstate.nl.

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm