Basisopleiding Psychiatrie Polikliniek

Aanvang: 
26-01-2017
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

  • Leren functioneren als arts in opleiding tot psychiater op een polikliniek, inclusief het beleven van (toenemende) verantwoordelijkheden, efficiënt werken en aansturen van processen bij ambulante patiënten;
  • Leren van biopsychosociale diagnostiek en behandeling bij psychiatrisch ontregelde patiënten, die ambulant behandeld kunnen worden;
  • Leren doen van psychofarmacotherpeutische behandelingen in de ambulante praktijk;
  • Leren doen van psychotherapeutische behandelingen in de ambulante praktijk (min. 1, max. 3 langdurende psychoanalytisch georiënteerde psychotherapieën; min. 2, max. 5 CGT-en; min. 2, max. 4 systeemtherapieën onder supervisie);
  • Leren van de administratieve afhandeling en verantwoording in dossier en correspondentie.

Hoe ga ik leren?

  • Het onder supervisie van de psychiater doen van directe patiëntenzorg op de polikliniek bij maximaal 30 ambulante patiënten, inclusief intakegesprekken (max. 5 nieuwe patiënten per week), psychiatrisch- en (op indicatie) lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek indiceren en aanvragen, afnemen van vragenlijstonderzoek en ander testonderzoek;
  • Het ambulant vervolgen van patiënten en hun naasten, d.m.v. gesprekken met patiënt en naasten en voorschrijven en aanpassen van medicatie; de bezoekfrequentie varieert tussen de eens per week tot eens per 2 maanden;
  • Het doen van verslaglegging hierover in het medisch dossier en afhandelen middels verwijs- en ontslagbrieven;
  • Het adequaat overdragen van patiënten na beëindiging van behandeling naar de huisarts en/of andere GGZ-instelling, of naar de superviserend psychiater na beëindiging van het opleidingsjaar;
  • Het doen van bereikbaarheidsdiensten voor de PAAZ en het ziekenhuis.

Sollicitatie en contact

Mocht je geinteresseerd zijn in het volgen van deze stage of de opleiding tot psychiater binnen onze instelling, neem dan contact op met dr Jeroen van Waarde, psychiater en opleider binnen het Rijnstate Ziekenhuis via jvanwaarde@rijnstate.nl

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm