Differentiatiestage Gewrichtsgerelateerde aandoeningen

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

We zien een breed en groot scala aan verschillende aandoeningen door nauwe samenwerking met een topregionaal ziekenhuis (Amphia), met name de orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen en reumatologen. Daarnaast participeren we in netwerk handtherapie en reumanetwerk. Op deze manier ontwikkel je meer kennis in alle voorkomende aandoeningen binnen deze diagnosegroepen.

 

Je krijgt inzicht in verschillende diagnostische trajecten en behandelmogelijkheden, zoals  specifieke diagnostiek d.m.v. handscreening bij reumatoïde artritis, conservatieve en operatieve behandelmogelijkheden voor degeneratieve en reumatische handaandoeningen, handrevalidatie met protocollaire postoperatieve behandeltrajecten en het gebruik van tijdelijke spalken. Naast de specifieke behandeltrajecten voor b.v. reumatoide artritis, degeneratieve rugaandoeningen en  hand- en polsartrose zijn er orthesiologie spreekuren voor zowel de bovenste als onderste extremiteit. Er zijn mogelijkheden om mee te lopen met gespecialiseerde orthopedisch chirurgen, b.v uit de upper limb groep. Ook kun je meekijken met operaties bij de plastisch chirurg of de orthopeed, zoals MCP artroplastieken of duimbasis problematiek of voetproblematiek.

 

We hebben diverse multidisciplinaire spreekuren waaraan je kan deelnemen. We hebben een  complex handenspreekuur met plastisch chirurg, orthopeed, reumatoloog en handtherapeut en een reuma-voeten spreekuur met reumatoloog en orthopedisch schoenmaker. Er is een trauma-revalidatie spreekuur voor complexe traumatologie met de traumatoloog. Daarnaast hebben we verschillende schoenmakerspreekuren zoals het diabetische voeten spreekuur met chirurg, en  wondverpleegkundige. Je kunt meekijken bij het productieproces van diverse orthesiologie bij de OIM.

Revant Breda

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Revant Breda
Brabantlaan 1
4817 JW Breda

tel.: 076 579 79 00
website: https://www.revant.nl/