Volwassenpsychiatrie Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen Aandachtsgebied Volwassenen Psychiatrie, stage Psychotherapie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage vindt plaats in een psychiatrische context en wordt gesuperviseerd door erkende supervisoren uit de betreffende Psychotherapie Verenigingen.
Je wordt in staat gesteld om een verdieping in een aantal psychotherapie richtingen door te maken. Je krijgt daartoe onder specifieke supervisie aangeboden:
*4 psychodynamisch georienteerde psychotherapieën,
*4 SFT- therapieën  en
*1 groepspychotherapie In 2013 doen wij opnieuw een kwaliteitsmeting met behulp van de door onszelf ontwikkelde RASQ en de D-rect. We gebruiken het systeem van de EFFECT waarbij de aios centraal staan bij de beoordeling van hun supervisoren en het opleidingsklimaat.

In 2009 deden we al eerder een kwaliteitsmeting waarbij we de RASQ ontwikkelden.

Sollicitatie en contact

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met dr. K.P. Grootens, opleider psychiatrie en opleider aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie telefoonnummer 073-6586726 (e-mail; opleidingpsychiatrie@rvagroep.nl) of de heer A den Hollander, plv. opleider psychiatrie en plv. opleider aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie. 

Reinier van Arkel

Het Leerhuis bundelt alle opleidingsfaciliteiten (waaronder de opleiding tot psychiater), wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering binnen Reinier van Arkel. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Reinier van Arkel
Bethaniestraat 2
5211 LJ Den Bosch

tel.: 0736586726
website: http://www.reiniervanarkel.nl/werken-en-leren