Volwassenpsychiatrie Complexe posttraumatische beschadigingen bij asielzoekers, vluchtelingen, veteranen en politie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Contextuele en cultuur-sensitieve behandeling van complex trauma

In deze stage werkt u met mensen met complexe psychische klachten die samenhangen met een complexe posttraumatische stress-stoornis. Deze stoornis is ontstaan als gevolg van politiek- en  oorlogsgeweld. Een groot deel van de patiënten is asielzoeker of vluchteling. Daarnaast levert het psychotraumacentrum als preferred partner van de overheid zorg voor veteranen en politieagenten. Bij een deel van de patiënten spelen ook vroegkinderlijke traumata een rol bij het ontstaan van hun klachten. De klachten waarmee de meeste patiënten komen zijn te vangen onder het concept van een complexe posttraumatische stress-stoornis. Niet alleen betekent dit dat de traumatische ervaringen zich in de persoonlijkheid van een patiënt kunnen hebben geworteld; ook gaan de klachten vaak samen met een stemmingsstoornis, dissociatieve klachten of middelenmisbruik.
U leert in deze stage de cultuur en context-sensitieve manier van diagnostiek en gespreksvoering, vaardigheden van de stabilisatietechnieken in traumabehandeling en uiteraard komt ook de farmacotherapeutische behandeling aan bod. Indien u al een EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) of NET (Narrative Exposure Therapy) training heeft gehad, wordt u in gelegenheid gesteld uw kennis te verdiepen onder supervisie van ervaren therapeuten. U werkt hiertoe in een hecht en deskundig multidisciplinair team met zeer ervaren professionals. Ook zijn er mogelijkheden om te participeren in de lopende wetenschappelijke onderzoeken, zoals VRET, Virtual Reality Exposure Therapy, het onderzoek naar de effecten van kinderen geboren uit seksueel geweld, agressie en trauma en de groepstherapie voor kindsoldaten uit West-Afrika. Naast het opdoen van waardigheden in individuele hulpverlening krijgt u ook de mogelijkheid om als co-therapeut te participeren in ons groepsaanbod, zoals in de oriëntatie en stabilisatie groep voor veteranen. 
U participeert verder in het groter verband van de Reinier van Arkel opleiding met collega AIOS in alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten. Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de Reinier van Arkel-opleiding (op dinsdagen) als regionaal in het Cluster Zuid (woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in 's-Hertogenbosch die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.
Voor meer informatie m.b.t. PTC, zie http://www.reiniervanarkel.nl/ptczn

De stagewerkzaamheden worden gecombineerd met participatie in diensten voor de kliniek (voorwacht) Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling.

Het is mogelijk om de stage in deeltijd te doen.

 

Hoe ga ik leren?

U leert door middel van gevarieerde werkzaamheden, de samenwerking binnen het team, de scholing, supervisies en team-intervisies. U ontwikkelt hiermee de volgende specifieke competenties:

 • Het verrichten van specifieke diagnostiek op het gebied van complex trauma en PTSS klachten leren onderscheiden van co-morbiditeit.
 • Het verrichten van een algemene diagnostische poliklinische intake, het adviseren van en onderhandelen met de patiënt over werkhypothesen en bijpassend behandeltraject (culturele sensitiviteit, gedeelde besluitvorming)
 • Indicatiestelling voor behandeling binnen het Zorgprogramma Complex trauma
 • Het prioriteren van behandelingen bij combinaties van complexe stoornissen
 • Het prioriteren van interventies bij een combinatie van psychopathologie en aanwezigheid van aanhoudende en complexe psychosociale stress
 • Het aanbieden van farmacotherapie
 • Het leren hanteren van overdracht en tegenoverdracht
 • Inzicht krijgen in groepsdynamische processen en culturele diversiteit
 • Werken met groepstherapeutische principes
 • Verdiepen van kennis en vaardigheden van EMDR en NET (eerdere opleiding vereist)
 • Het voeren van systeemgesprekken op indicatie
 • Behandeling van complexe PTSS
 • Samenwerken met psychotherapeuten/verpleegkundigen/vaktherapeuten

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Dr. Boris Drozdek, psychiater PTC, T: 073-6586400, E: b.drozdek@reiniervanarkel.nl

Sollicitatie en informatie over de opleiding:

Dr. Koen Grootens, opleider psychiatrie: E: opleidingpsychiatrie@reiniervanarkel.nl
Dianne Verstappen, secretaresse opleiding: 073-6586726
of schriftelijk Reinier van Arkel, Leerhuis, Postbus 70058, 5201 DZ ’s-Hertogenbosch.

Reinier van Arkel

Het Leerhuis bundelt alle opleidingsfaciliteiten (waaronder de opleiding tot psychiater), wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering binnen Reinier van Arkel. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Reinier van Arkel
Bethaniestraat 2
5211 LJ Den Bosch

tel.: 0736586726
website: http://www.reiniervanarkel.nl/werken-en-leren