Ouderenpsychiatrie Ambulante ouderenpsychiatrie Aandachtsgebied Ouderenpsychiatrie, polikliniek stage

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Je verdiept je vooral in de psychiatrie rondom de ouder wordende patiënt. Je zal participeren binnen verschillende poliklinische teams, onder andere poli stemming en stabiliteit (PSS), poli psychiatrie en middelenafhankelijkheid (PPM), poli psychiatrie en cognitie (P en C) en poli gerontopsychiatrie.
Daarnaast zul je je verdiepen in de ziekenhuispsychiatrie en samen met de ouderenpsychiaters de consulten doen voor de afdeling Geriatrie binnen het ziekenhuis. Bovendien zul je met een ouderenpsychiater het MDO jongdementerenden bijwonen, samen met de collega’s van Geriatrie, Neurologie en Medische Psychologie.
Je verricht diagnostiek bij de oudere patiënt en maakt beleid ten aanzien van psychofarmacologie, psychotherapie, aanvullende diagnostiek. Daarbij is aandacht voor de somatische comorbiditeit en cognitieve functie stoornissen. 
Verder bestaat er de mogelijkheid tot het bekwamen in ECT. Tevens is er mogelijkheid om een opleiding klinische farmacologie te doen.
Het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie binnen Reinier van Arkel is een inspirerende en uitdagende leeromgeving met oog voor persoonlijke kwaliteiten van de aios. Binnen de opleidingseisen zijn er voldoende mogelijkheden aan specifieke wensen van de aios te voldoen.
De ouderenpsychiatrie binnen Reinier van Arkel onderscheidt zich van andere centra voor ouderenpsychiatrie door de huisvesting binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hierdoor is de psychiatrische zorg optimaal geïntegreerd met de medisch-somatische specialistische zorg en wordt de zorg volgens de huidige richtlijnen geleverd.
Er bestaat een nauwe samenwerking met andere medisch specialisten en er is een goede facilitering van aanvullend onderzoek, waardoor de diagnostiek van zowel psychiatrische aandoeningen als somatische aandoeningen optimaal gewaarborgd is.
De stage is mogelijk te combineren met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ouderenpsychiatrie.
De Ouderenpsychiatrie binnen Reinier van Arkel is onderdeel van het Centrum voor Ouderen en Ziekenhuispsychiatrie (ZPO genoemd) binnen ziekenhuis JBZ. Het ZPO bestaat uit een kliniek voor ouderen en volwassenen, dagbehandeling, polikliniek volwassenen en ouderen. Sinds 2012 is ECT behandeling vast onderdeel van het behandelaanbod.

Samen met andere instellingen binnen het OOR Zuid Nederland organiseren we themamiddagen voor ouderenpsychiatrie.

Show-and-tell

Onze missie is psychiaters opleiden die het vak in de volle breedte kunnen leren uitoefenen en met hun uitstekende klinische vaardigheden een fundament leggen voor hun verdere carrière.

 

Sollicitatie en contact

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met dr. K.P. Grootens, opleider psychiatrie telefoonnummer (073-6586726) of drs. M. Bevers, opleider aandachtsgebied Ouderenpsychiatrie telefoonnummer 073-5538844 (e-mail: m.bevers@reiniervanarkel.nl).

Reinier van Arkel

Het Leerhuis bundelt alle opleidingsfaciliteiten (waaronder de opleiding tot psychiater), wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering binnen Reinier van Arkel. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Reinier van Arkel
Bethaniestraat 2
5211 LJ Den Bosch

tel.: 0736586726
website: http://www.reiniervanarkel.nl/werken-en-leren