Differentiatiestage Elleboog/schouder Schouder

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis te Delft is een topklinisch ziekenhuis en heeft een bovenregionale functie.

Binnen het ziekenhuis is een fijne opleidingsgerichte sfeer aanwezig.

De vakgroep orthopedie bestaat uit 7 orthopeden met elk een eigen subspecialisatie. Er is een P3 opleiding binnen het ROGO van het Erasmus MC.

De schouderchirurgie heeft een topklinische regionale functie en wordt in (nagenoeg?) de volle breedte beoefend. Er is een goede samenwerking met de traumatologen, neurologen, revalidatieartsen en skeletradiologen.

Het Reinier de Graaf Is een topklinische opleidingsziekenhuis en maakt deel uit van een overkoepelende stichting met de naam Stichting Reinier Haga Groep. In het ziekenhuis werken ruim 3.000 professionals, onder wie circa 190 medisch specialisten verdeeld over 37 specialismen.  Dat betekent dat het ziekenhuis met een aantal hooggespecialiseerde behandelingen of voorzieningen ook mensen buiten het eigen verzorgingsgebied van dienst is. 

Reinier de Graaf is één van de 28 ’teaching hospitals’ in Nederland: topklinische ziekenhuizen die zich hebben georganiseerd in de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Deze ziekenhuizen richten zich op het leveren van hoogwaardige patiëntenzorg, topklinische behandeling en topreferente zorg, toegepast wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie. Het bieden van opleiding en onderwijs in brede zin is een belangrijke doelstelling van de STZ-groep. 

Het Reinier de Graaf heeft 881 bedden en verzorgt per jaar circa 23.000 opnames en 32.000 dagbehandelingen. Er vinden circa 166.000 eerste polikliniekbezoeken plaats. 

De afdeling orthopedie heeft een verpleegafdeling met 23 bedden in het Reinier de Graaf in Delft en mogelijkheden voor dagbehandeling in het Diaconessenhuis in Voorburg. Spreekuren worden gehouden op de locatie Delft, Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg. Op de afdeling worden jaarlijks rond de 2700 operaties/dagbehandelingen verricht en vinden er circa 31.000 polikliniekbezoeken plaats. Naast de orthopedische spreekuren zijn er ook een aantal multidisciplinaire spreekuren o.a. met de reumatologen, chirurgen, plastisch chirurgen, kinderartsen, revalidatieartsen, de orthopedisch instrumentmakers en specialistische fysiotherapeuten. Daarnaast verzorgt de afdeling orthopedie 40% van de traumatologie. 

De orthopedie van het Reinier de Graaf heeft een P3-opleiding en maakt deel uit van het opleidingscluster ROGO-Rotterdam (www.rogo-rotterdam.nl). Daarbinnen wordt samengewerkt met het Erasmus MC te Rotterdam en het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg.

www.orthopediedelft.nl

Samenstelling vakgroep orthopedie
7 orthopedisch chirurgen
chef de clinique
fellow heupchirurgie
sportarts
6-8 aios
physician assistant
onderzoekscoördinator
researchverpleegkundige
maatschapmanager/kwaliteitsmanager

Sollicitatie en contact

Een stage kan per 1 januari of in 1 juli aanvangen en duurt 6 maanden.

 

Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van een CV, kunt u richten aan: M.A. Hoelen, e-mailadres:orthopedie@rdgg.nl. Voor meer informatie kunt u mailen naar orthopedie@rdgg.nl

Reinier de Graaf Groep

Reinier de Graaf wil haar patiënten graag uitstekende kwaliteit van zorg leveren. Het is daarom van belang dat alle medewerkers zich op professioneel en persoonlijk vlak kunnen (blijven)ontwikkelen. Het ziekenhuis biedt daartoe een uitgebreid opleidings- en scholingsprogramma aan. Op deze manier kan het Reinier de Graaf ziekenhuis zijn missie en taak als Topklinisch Opleidingsziekenhuis realiseren. Bekijk alle informatie in onze opleidingsbrochure.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Reinier de Graaf Groep
Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD Delft

tel.: 015 260 30 60
website: https://reinierdegraaf.nl/werken-bij/leren-bij-reinier-de-graaf/