Differentiatiestage Algemeen Vasculaire neurologie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage beoogt de kennis over de zorg voor patiënten met een CVA te verdiepen. Het is een stageplek met een groot aanbod aan patiënten met een CVA. De assistent begeleidt het hele proces vanaf de opname op de SEH met eventueel intraveneuze thrombolyse, via de opname op de Medium Care, tot aan het bepalen van de ontslagbestemming in overleg met de revalidatie-arts. Ook is er aandacht voor aanvullende diagnostiek en is er de mogelijkheid om patiënten via de cva nazorgpoli te vervolgen. De hele keten kan zo worden gevolgd. De gehele stage 24 polipatienten in 2 dagdelen CVA nazorg (controle na ontslag) Maand 7-12 : 48 nieuwe patiënten erbij 35 opnames per maand 3 trombolyses per maand

Er is een afdeling van 36 bedden, waarvan 20 cva bedden inclusief 8 Medium Care bedden en 20 algemene neurologie bedden
Er is een drukke spoedeisende hulp
Er is een drukke polikliniek met een CVA nazorgpoli en een preventiepoli
Er is ruimte om consulten te doen op andere afdelingen

Sollicitatie en contact

Dr. Leo Aerden opleider
Promotie-onderzoek: Diazepam in acute stroke;
Universiteit Maastricht 2006

Dr. Job Gilhuis plaatsvervangend opleider
Promotie-onderzoek:  Medulloblastomas and ependymal tumours. The impact of translational research on treatment perspectives; Radboud Universiteit Nijmegen 2006


Tel.015-2603751
e-mail:  Aerden@rdgg.nl of Gilhuis@rdgg.nl

Reinier de Graaf Groep

Reinier de Graaf wil haar patiënten graag uitstekende kwaliteit van zorg leveren. Het is daarom van belang dat alle medewerkers zich op professioneel en persoonlijk vlak kunnen (blijven)ontwikkelen. Het ziekenhuis biedt daartoe een uitgebreid opleidings- en scholingsprogramma aan. Op deze manier kan het Reinier de Graaf ziekenhuis zijn missie en taak als Topklinisch Opleidingsziekenhuis realiseren. Bekijk alle informatie in onze opleidingsbrochure.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Reinier de Graaf Groep
Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD Delft

tel.: 015 260 30 60
website: https://reinierdegraaf.nl/werken-bij/leren-bij-reinier-de-graaf/