Differentiatiestage Gastro-intestinale chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen de sterk gedifferentieerde vakgroep Heelkunde behandelen de 3 Gastrointestinaal chirurgen alle ziektebeelden van de tractus digestivus, m.u.v . lever pathologie.

 

Stage begeleiders:
Dr. JG Scheepers, chirurg 
Dr. D. Roos, chirurg
Dr. J.W. Dekker, chirurg

 

Wij fungeren als regionaal verwijscentrum voor de “High Risk, Low Volume” chirurgie te weten pancreas-, slokdarm- en maagresecties. Daarnaast is er een groot volume colorectale chirurgie. Naast de behandeling van maligniteiten van bovengenoemde organen is er ook een groot aanbod aan benigne dan wel functionele stoornissen van de tractus digestivus. Meer dan 70% van de colonresecties wordt laparoscopisch uitgevoerd, zo ook alle functionele chirurgische procedures. Daarnaast zijn de Laparoscopische pancreaschirurgie en de Thoracoscopische esophagusresectie geïmplementeerd.

 

De multidisciplinaire benadering en gedifferentieerde GE-spreekuren (verdeeld in “Upper GI”en “Lower GI”poli’s) ondersteund door een colorectaal Nurse practitioner  en een Upper GI Nurse practitioner maken dat er voor de differentiant een zeer gestructureerde blootstelling aan pathologie is.

 

De voornaamste verrichtingen per jaar zijn:
180 Colorectale resecties voor carcinomen (70% laparoscopisch)
30 Slokdarm resecties (60% Transthoracaal)
10-15 Laparoscopische Fundoplicaties
35 pancreas exploraties (ca 25 x PPPD en 5x distale pancreatectomy)
20 TEM resecties
15 maagresecties
350 Laparoscopische cholecystectomieen
500-750 colonoscopieen
50 proctologische ingrepen (PPH, MVP)

 

Het Reinier de Graaf Gasthuis is met !4 chirugen en 20 arts-assistenten, meerdere nurse-practitioners een groot STZ-ziekenhuis dat is ingebed in de Rotterdamse opleidingsregio. Wetenschappelijk onderzoek wordt dan ook gestimuleerd.

 

De differentiant participeert in het opleidingsrooster volgens het plan Scherp zoals in het RdGG uitgevoerd.

Sollicitatie en contact

Dr M.van der Elst, elst@rdgg.nl

Reinier de Graaf Groep

Reinier de Graaf wil haar patiënten graag uitstekende kwaliteit van zorg leveren. Het is daarom van belang dat alle medewerkers zich op professioneel en persoonlijk vlak kunnen (blijven)ontwikkelen. Het ziekenhuis biedt daartoe een uitgebreid opleidings- en scholingsprogramma aan. Op deze manier kan het Reinier de Graaf ziekenhuis zijn missie en taak als Topklinisch Opleidingsziekenhuis realiseren. Bekijk alle informatie in onze opleidingsbrochure.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Reinier de Graaf Groep
Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD Delft

tel.: 015 260 30 60
website: https://reinierdegraaf.nl/werken-bij/leren-bij-reinier-de-graaf/