terug

Differentiatiestage

Dermatochirurgie/Dermato oncologie

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?
 • Het kunnen gebruik van chirurgische instrumenten, anaesthetica, hechtmaterialen, hemostatische toepassingen en agentia.

 • Heeft kennis van de toepasbaarheid van de verschillende dermatochirurgische behandelingen zoals biopsie van huid en mondslijmvlies, curettage, cryochirurgie, elektrochirurgie, primaire en secundaire wondsluiting en schuif-, rotatie- en transpositieplastieken.

 • De diverse hechttechnieken worden onder de loep genomen.

 • Is op de hoogte van de mogelijke complicaties en de behandeling hiervan.

 • Kent de anatomie van het hoofd-hals gebied op een wijze die nodig is voor dermatochirurgische ingrepen en past de kennis over cosmetische eenheden van het gelaat toe.

 • Stelt de juiste indicatie voor een operatieve benadering.

 • Kennis van mogelijke behandelingsmethoden en indicatiestelling van maligne huidaandoeningen en huidmaligniteiten en overige (naevi).

 • Kennis van oncologische principes bij chirurgische ingrepen.

 • Kennis van lokaal anaestesie.

 • Op goede gronden kiezen voor therapie voor huidmaligniteiten in een multidisciplinair verband. Derma-oncologie bespreking.

 • Het kunnen voeren van een slecht nieuwsgesprek (in Melanoom spreekuur en Dermato-oncologie bespreking).

( zie ook Thema kaart 9 van het landelijk opleidingsplan Dermatologie)

Er is een nauwe samenwerking tussen de afdelingen Dermatologie, Pathologie en Plastische chirurgie.

Hoe ga ik leren?
 • 1 dagdeel per week POK onder supervisie
 • uitleg aan patienten over diagnose/pathologie uitslag op het gewone spreekuur.
 • participeren in de Dermato oncologie bespreking en het Melanoom spreekuur

Naslag/ Literatuur: deze wordt aangereikt en verwacht wordt dat een deel voor aanvang van de stage is doorgenomen.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling