terug

Differentiatiestage

Dermatologie met histopathologische correlaties- een verdiepingsstage

Duur
12 maanden
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Doel van de stage betreft 6-12 maanden klinische ervaring opdoen in de perifere dermatologische praktijk, waarbij 1 dagdeel per week bij de Pathologie wordt doorgebracht voor histologische verdieping.

De Pathologie stage wordt op maat aangeboden in overleg met de kandidaat.

De dermato-pathologie stage is in combinatie met een andere Dermatologie stage.

  • Het is de bedoeling dat de AIOS bij aanvang van de stage kennis heeft van de meest voorkomende reactiepatronen in de huid d.m.v. zelfstudie. Literatuur hiervoor wordt aangereikt.

  • De werkzaamheden op een PA lab kennen, inclusief de flow van het materiaal

  • In eerste instantie zal de AIOS meekijken met het uitsnijden, om vervolgens een aantal malen huidexcisies zelf te gaan bewerken in het begin van de stage

  • Het zwaartepunt van de stage zal liggen op microscopische beoordeling van de preparaten

  • Het belang van de klinisch-pathologische correlatie leren, ook vanuit PA perspectief

  • De mogelijkheden/onmogelijkheden van PA onderzoek leren

  • Patroonherkenning van dermatosen

  • Herkennen meest voorkomende tumoren

  • Een presentatie geven (CAT) betreffende een dermato-pathologisch onderwerp voor de dermatologen en pathologen

Op de afdeling Pathologie zijn 4 dermato pathologen. Er is een nauwe samenwerking tussen de afdelingen Pathologie en Dermatologie. Tweewekelijks is er een Pathologie-Dermatologie bespreking.

Vanwege de gecombineerde stage op Dermatologie en Pathologie afdeling zal de aios vaak de PA coupes van de eigen patiënten beoordelen.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling