Differentiatiestage Dermatologie met histopathologische correlaties- een verdiepingsstage

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Doel van de stage betreft 6-12 maanden klinische ervaring opdoen in de perifere dermatologische praktijk, waarbij 1 dagdeel per week bij de Pathologie wordt doorgebracht voor histologische verdieping.

De Pathologie stage wordt op maat aangeboden in overleg met de kandidaat.

De dermato-pathologie stage is in combinatie met een andere Dermatologie stage.

  • Het is de bedoeling dat de AIOS bij aanvang van de stage kennis heeft van de meest voorkomende reactiepatronen in de huid d.m.v. zelfstudie. Literatuur hiervoor wordt aangereikt.

  • De werkzaamheden op een PA lab kennen, inclusief de flow van het materiaal

    In eerste instantie zal de AIOS meekijken met het uitsnijden, om vervolgens een aantal malen huidexcisies zelf te gaan bewerken in het begin van de stage. Het zwaartepunt van de stage zal liggen op microscopische beoordeling van de preparaten).

  • Het belang van de klinisch-pathologische correlatie leren, ook vanuit PA perspectief

  • De mogelijkheden/onmogelijkheden van PA onderzoek leren

  • Patroonherkenning van dermatosen

  • Herkennen meest voorkomende tumoren

  • Een presentatie geven (CAT) betreffende een dermato-pathologisch onderwerp voor de dermatologen en pathologen

Op de  afdeling Pathologie zijn 4 dermato pathologen. Er is een nauwe samenwerking tussen de afdelingen Pathologie en Dermatologie. Tweewekelijks is er een Pathologie-Dermatologie bespreking.

Vanwege de gecombineerde stage op Dermatologie en Pathologie afdeling zal de aios vaak de PA coupes van de eigen patiënten beoordelen.

Sollicitatie en contact

Wees welkom om bij  interesse of vragen  contact op te nemen met de stagebegeleiders:  patholoog J.R. Licht , tel nr 015-2604542, of J.M.J. Spitzer, tel nr. 015-2504554  of dermatoloog  M. M. Hulshof, opleider , tel. nr.015-2604254.

Bij interesse gaarne een sollicitatiebrief met motivatie en CV zenden aan

Dermatoloog M.M. Hulshof,

E-mail: M.Hulshof@rdgg.nl

Hierna volgt een sollicitatie/kennismakingsgesprek.

Reinier de Graaf Groep

Reinier de Graaf wil haar patiënten graag uitstekende kwaliteit van zorg leveren. Het is daarom van belang dat alle medewerkers zich op professioneel en persoonlijk vlak kunnen (blijven)ontwikkelen. Het ziekenhuis biedt daartoe een uitgebreid opleidings- en scholingsprogramma aan. Op deze manier kan het Reinier de Graaf ziekenhuis zijn missie en taak als Topklinisch Opleidingsziekenhuis realiseren. Bekijk alle informatie in onze opleidingsbrochure.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Reinier de Graaf Groep
Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD Delft

tel.: 015 260 30 60
website: https://reinierdegraaf.nl/werken-bij/leren-bij-reinier-de-graaf/