Volwassenpsychiatrie Klinische volwassenenpsychiatrie Stage ziekenhuispsychiatrie

Aanvang: 
08-08-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) in het Radboudumc richt zich op de diagnostiek en behandeling van patiënten die voor het eerst psychiatrische symptomen ervaren (bijv. eerste psychotische, manische of depressieve episode), die een complexe comorbiditeit hebben (met andere psychiatrische of somatische aandoeningen), of die met speciale methoden behandeld moeten worden (bijv. elektronconvulsie therapie, suboxone® en dergelijke). De MPU heeft een multidisciplinair team, waarbij psychiaters, artsen in opleiding, psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en therapeuten nauw samenwerken met andere medische disciplines (bijv. neurologen, geriaters, internisten) om de beste zorg te kunnen leveren. De opleiding tot arts en psychiater heeft  een centrale plek op de MPU. Hierdoor zijn co-assistenten, studenten en artsen in opleiding tot specialist actief betrokken bij het behandelproces onder de supervisie van psychiaters en arts in opleiding tot psychiater.

Hoe ga ik leren?

Diagnostische en medische vaardigheden hebben een centraal rol in de MPU, samen met onderzoek en onderwijs. De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn stress-gerelateerde stoornissen (stemmingsstoornissen en verslaving) en ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autisme) en daarmee gepaard gaande comorbiditeit. Daarnaast worden er regelmatig lezingen en casus besprekingen georganiseerd die bijdragen aan de klinische zorg. De combinatie van high-tech klinische faciliteiten, uitstekende onderzoeksmogelijkheden en uitgebreid onderwijs aanbod biedt een uitdagende werkomgeving om de diagnostiek en behandeling van complexe patiënten vorm te geven. Artsen in opleiding tot psychiater die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun diagnostische vaardigheden, en die zich willen bezighouden met vooruitstrevend onderzoek en andere academische activiteiten binnen een MPU, zijn van harte welkom om voor een ​​stage te solliciteren.

Show-and-tell

werken in een healing environment

gebruik kunnen maken van state of the art medische zorg

multidisciplinaire samenwerking

Samenwerkende instellingen

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Pro Persona/GGZ Nijmegen
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Reinier van Arkel
GGNet

Sollicitatie en contact

Er is een nauwe samenwerking met bekende onderzoeksinstituten (Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, http://www.ru.nl/donders/) en klinische instellingen (Institute for Scientists Practitioners in Addiction, http://www.nispa.nl).

Bij interesse graag contact opnemen met de chef de clinique Dr. Arnt Schellekens arnt.schellekens@radboudumc.nl

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx