Keuzestage Tuberculose

Aanvang: 
30-08-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

AIOS kunnen in de laatste fase van hun opleiding met behulp van differentiatiestages hun aandachtsgebied verdiepen. In het OOR Oost Nederland is het complete aanbod van differentiatiestages beschikbaar. Er is een laagdrempelige samenwerking tussen de drie opleidingsziekenhuizen waarbij we binnen sommige stages nadrukkelijk complementair aan elkaar zijn. Kijk ook op het aanbod van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen! Een opleiding tot longarts in de regio Nijmegen-Arnhem biedt alle aspecten van dit prachtige vak.

Het doel van deze stage is het verkrijgen van inzicht en ervaring in de diverse aspecten van tuberculose. Basiskennis en vaardigheden dienen reeds aanwezig te zijn (CCO Tuberculose NVALT bij voorkeur reeds afgerond). De AIOS dient tijdens de verdiepingsstage uitvoerig kennis te vergaren op het gebied van diagnostiek en behandeling van pulmonale en extrapulmonale tuberculose:

 • Laboratoriumdiagnostiek van tuberculose

 • Isolatiebeleid rondom tuberculose

 • Behandeling tuberculose in al zijn mogelijke verschijningsvormen (meningitis, klieren, wervels, abcessen, etc.)

 • Indicaties en behandeling van latente tuberculose infecties

 • Tuberculose coördinatorschap

 • Rol GGD tuberculosebestrijding

 • Diagnostiek en behandeling van nontuberculeuze mycobacteriën

Stagebegeleider: Dr. C. Magis

Hoe ga ik leren?

De AIOS leert tijdens de tuberculose verdiepingsstage in het TBC expertisecentrum alle aspecten van de diagnostiek en behandeling van tuberculose. Met bezoeken aan de microbiologie en GGD vergroot je je kennis over diagnostiek en epidemiologie en preventie:

 • De AIOS leert tijdens de stage (latente) tuberculose te diagnostiseren (anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek), te behandelen en de bijwerkingen van de behandeling leren herkennen en adequaat op te vangen.

 • De AIOS krijgt inzicht in de behandeling van een Multi-Drug Resistente tuberculose en neemt uitgebreid kennis van behandelregimes en mogelijke bijwerkingen van de verschillende geneesmiddelen.

 • De AIOS verdiept zich uitvoerig in de laboratoriumdiagnostiek (de IGRA, de microscopie, de PCR en de kweek) van tuberculose en de maatregelen in een BSLIII lab door tenminste 3 dagen in het laboratorium mee te kijken.

 • De AIOS leert een goed tolkengesprek te voeren.

 • De AIOS verdiept zich uitvoerig in het isolatiebeleid van tuberculosepatiënten door actief te participeren in alle taken van de TB coördinator van het centrum.

 • De AIOS verdiept zich in nontuberculeuze mycobacteriële infecties, in het bijzonder van de long (met name epidemiologie, klinische relevantie en behandeling). De AIOS neemt in het labaratorium medische microbiologie ook kennis van de overeenkomsten en verschillen tussen tuberculose en NTM’s wat betreft de diagnostiek in het laboratorium.

 • De AIOS neemt deel aan de lokale tuberculose commissievergaderingen.

 • De AIOS verdiept zich uitvoerig in de rol van de GGD Tuberculosebestrijding door een dagdeel per week gedurende de hele stage actief deel te nemen in de rol van arts tuberculosebestrijding.

 • De AIOS neemt actief deel aan lokale MDO’s op het gebied van tuberculose.

 • De AIOS neemt waar mogelijk en gewenst deel aan lokaal/regionaal/landelijk onderwijs en cursussen op het gebied van tuberculose

 • De AIOS neemt deel aan de landelijke tuberculose commissievergaderingen als toehoorder.

   

 • Duur van de stage: tenminste 3 (tot maximaal 12) maanden.

 • Plaats: de tuberculose verdiepingsstage vindt in Radboud DekkerswaldTB expertisecentrum plaats. Er bestaat de mogelijkheid 4 weken in een buitenlands centrum te verblijven.

Show-and-tell

Als je deze stage gevolgd hebt, ben je in staat een tuberculosepatient te behandelen en heb je voldoende kennis en kunde om het TB coördinatorschap in een ziekenhuis op je te nemen als longarts. Je voelt je vertrouwd een relatief ongecompliceerde pulmonale NTM infectie te behandelen.

Sollicitatie en contact

Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met Dr. MHE Reijers, opleider longziekten Radboudumc, monique.reijers@radboudumc.nl, 024-3610325.

Info over het UMCN is te vinden op www.umcn.nl en www.radboudumc.nl/longziekten

Info over het CWZ is te vinden op www.cwz.nl en www.cwz.nl/specialismen/longziekten

Info over het Rijnstate is te vinden op www.rijnstate.nl en www.rijnstate.nl/longziekten

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx