Keuzestage Pulmonale hypertensie

Aanvang: 
30-08-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

AIOS kunnen in de laatste fase van hun opleiding met behulp van differentiatiestages hun aandachtsgebied verdiepen. In het OOR Oost Nederland is het complete aanbod van differentiatiestages beschikbaar. Er is een laagdrempelige samenwerking tussen de drie opleidingsziekenhuizen waarbij we binnen sommige stages nadrukkelijk complementair aan elkaar zijn. Kijk ook op het aanbod van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen! Een opleiding tot longarts in de regio Nijmegen-Arnhem biedt alle aspecten van dit prachtige vak.

Bij de differentiatiestage pulmonale circulatie kan de AIOS – in aanvulling op de basiskennis - uitvoerig kennis vergaren op het gebied van de diagnostiek en behandeling van:

  • Pulmonale arteriële hypertensie (PAH)

  • Pulmonale hypertensie tgv linker hartziekten

  • Pulmonale hypertensie tgv longaandoeningen/hypoxemie

  • Pulmonale hypertensie tgv chronische longembolieën

  • Pulmonale hypertensie tgv overige aandoeningen

Tevens dient de AIOS zich uitvoerig te verdiepen in de anatomie en de fysiologie van de longcirculatie, waarbij tevens in ruime mate aandacht moet zijn voor de patiënt met een onbegrepen hypoxemie/shunt.

De diagnostiek en behandeling van pulmonale vasculitiden valt buiten het bestek van deze stage. Verdieping in pulmonale vasculitiden kan wel onderdeel zijn van de verdiepingsstage ILD.

Als pulmonale hypertensie expertisecentrum biedt het Radboudumc de mogelijkheid deze problematiek vanuit verschillende disciplines te benaderen en kan ruimte worden genomen voor een wetenschappelijke verdieping.

Deze stage is niet voltijds en dient gecombineerd te worden.

Stagebegeleider: Drs J. van Haren - Willems

Hoe ga ik leren?

De PH verdiepingsstage vindt plaats in een expertisecentrum voor diagnostiek en behandeling van pulmonale hypertensie/vasculaire longziekten. De AIOS participeert actief in de multidisciplinaire pulmonale hypertensiepolikliniek gevolgd door MDO.

 

Show-and-tell

Heb je interesse? Neem contact op, dan vertellen je meer over de mogelijkheden en praktische invulling.

Dit is een stage die goed is te combineren met onze longfysiologiestage.

Sollicitatie en contact

Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met Dr. MHE Reijers, opleider longziekten Radboudumc, monique.reijers@radboudumc.nl, 024-3610325.

Info over het CWZ is te vinden op www.cwz.nl en www.cwz.nl/specialismen/longziekten

Info over het UMCN is te vinden op www.umcn.nl en www.radboudumc.nl/longziekten

Info over het Rijnstate is te vinden op www.rijnstate.nl en www.rijnstate.nl/longziekten

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx