Keuzestage Longfysiologie

Aanvang: 
30-08-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

AIOS kunnen in de laatste fase van hun opleiding met behulp van differentiatiestages hun aandachtsgebied verdiepen. In het OOR Oost Nederland is het complete aanbod van differentiatiestages beschikbaar. Er is een laagdrempelige samenwerking tussen de drie opleidingsziekenhuizen waarbij we binnen sommige stages nadrukkelijk complementair aan elkaar zijn. Kijk ook op het aanbod van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen! Een opleiding tot longarts in de regio Nijmegen-Arnhem biedt alle aspecten van dit prachtige vak.

Door de huisarts verwezen patiënten uit de regio Nijmegen met de diagnose astma of COPD worden op de polikliniek longziekten van het Radboudumc Dekkerswald systematisch en multi-disciplinair (longarts/longverpleegkundige) in kaart gebracht op de sneldiagnostiekpoli voor astma en COPD. Door middel van deze systematische analyse wordt de ziektelast gemeten en uitgedrukt in licht-matig of ernstig. Afhankelijk van de ernst van de ziektelast  volgt hieruit een op maat gemaakt modulair behandeladvies. Patiënten met een ernstige ziektelast worden doorverwezen naar de longrevalidatieafdeling. Patiënten met een lichte of matige ziektelast worden inclusief behandeladvies terugverwezen naar de 1e lijn. Een kleine groep patiënten blijft in de 2e lijn onder behandeling. Deze werkwijze valt onder het COPDnet, een initiatief vanuit het Radboudumc/Dekkerswald om te komen  tot geïntegreerde zorg voor astma- en COPD patiënten.

Tijdens de stage leert de longarts in opleiding in een unieke setting de:

  • Integrale benadering van de patiënt met chronisch longlijden in de 2e lijns poliklinische setting en in de 3e lijns longrevalidatie setting.

  • Indicatiestelling voor proportionele zorg in het kader van chronisch obstructieve longaandoeningen: coördinatie tussen 1e, 2e en 3e lijn.

  • Indicatiestelling voor longrevalidatie.

  • Contra-indicaties voor (longrevalidatie) assessment integrale gezondheidstoestand en longrevalidatie.

  • Toepassen van allocatiecriteria voor longrevalidatie.

  • Interpretatie van diagnostische fysiologische testen en vertaling naar interdisciplinaire behandeling.

  • Zicht krijgen op de invloed van psychologische en maatschappelijke factoren op het functioneren van patiënten met chronisch longfalen.

  • Inzicht en ervaring krijgen in de communicatie rondom en inhoudelijke kennis over de behoefte aan palliatieve zorg van patiënten met gevorderd longfalen en indicatiestelling voor palliatieve zorg.

Deze stage geeft ook mogelijkheden om competenties op andere domeinen/thema’s zoals wetenschap, onderwijs, patiëntveiligheid, medisch leiderschap, doelmatigheid, ouderenzorg en patiëntparticipatie  te ontwikkelen tot een niveau 2 of zelfs 3.

Stagebegeleider: Mw drs J. Antons

Hoe ga ik leren?

Patiënten met een chronische longaandoening en een hoge symptomenlast ondanks maximale therapie in de 2e lijn komen in aanmerking voor behandeling in LCN verband. Op basis van een uitgebreid assessment van de integrale gezondheidstoestand volgt interdisciplinaire behandeling in een klinische of niet-klinische setting. De AIOS neemt deel aan het gehele proces van diagnostiek, behandelplan en behandeling.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden/leermomenten, kun je contact opnemen met de contactpersoon.

Show-and-tell

Een AIOS kan evt - zeker bij een 6 maanden durende stage ook (onderdelen van) de stage pulmonale circulatie volgen.

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx