Keuzestage Klinische farmacie HIV en HCV farmacologie

Aanvang: 
30-01-2017

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage
HIV en HCV farmacologie zijn 2 van de speerpunten van het onderzoek en de specialistische farmaceutische patiëntenzorg in de Apotheek van het Radboudumc. Er zijn zeer korte lijnen met artsen en verpleegkundigen van de afd. Infectieziekten en Maag-, darm-, leverziekten (MDL), mede door het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek. Er is een wekelijkse patientbespreking HIV en een maandelijke patientbespreking hepatitis. Daarnaast is er wekelijkse medicatiereview op basis van afgeleverde antivirale middelen vanuit de poliklinische apotheek. Het laboratorium van de Apotheek voert TDM van antivirale middelen voor Radboudumc en minimaal 10 andere hiv/hepatitis behandelcentra. Er is een dagelijkse hiv/hepatitis vraagbaak aanwezig voor het beantwoorden van consultvragen. Er wordt onderwijs gegeven aan geneeskunde studenten en gespecialiseerde verpleegkundigen.
Voor de stage zal een vergoeding gevraagd worden (bedrag in overleg vast te stellen)

Werkzaamheden stage
De AIOS die de opleidingsetalage HIV & HCV farmacologie gaat volgen zal gedurende een maand met alle bovenstaande aspecten in aanraking komen. De uitgangspunten van TDM voor antivirale middelen zullen besproken worden en na de TDM taak 2x onder supervisie te hebben uitgevoerd zullen deze 2x zelfstandig gedaan worden. Ook het bespreken van recepten op de poliklinische apotheken zal na 3x meekijken 1-2x zelfstandig worden uitgevoerd. De apotheek krijgt via het algemene emailadres IDPharmacology@radboudumc.nl dagelijks meerdere vragen van artsen, verpleegkundigen en patiënten uit het hele land over interacties, bijwerkingen, dosisadviezen etc. De AIOS zal betrokken worden bij deze vragen in de 1e 2 weken van de stage, en onder supervisie deze zelf uitvoeren gedurende de laatste 2 weken van de stage. Wij zijn betrokken bij de zorg en onderzoek van vele bijzondere HIV en HCV patiënten; doel van de opleidingsetalage is ook om een case report te schrijven of bij te dragen aan een klein onderzoekje.

Gevraagde competenties
De AIOS zal veel moeten samenwerken met de andere leden van het behandelteam. Daarnaast is een grote mate van leergierigheid van belang, alsmede het nemen van initiatief en zelfstandigheid. Veel problemen bij HIV patiënten zijn niet eenvoudig in een boekje op te zoeken maar vergen een analytische instelling, kritisch denkvermogen en belangstelling voor academisch onderzoek.

Duur stage
1 maand

Show-and-tell

Eerdere ervaringen:
"Een inspirerende opleidingsetalage van in totaal 4 weken waarin de meerwaarde van een specialist op het gebied van HIV/HCV farmacologie in het behandelteam duidelijk zichtbaar is geworden. Ontvangen in een enthousiast behandelteam (apotheker-onderzoekers, ziekenhuisapothekers, artsen en verpleegkundig-specialisten) was er volop gelegenheid om inhoudelijke en praktische kennis op te doen en deze kennis in de praktijk toe te passen als vraagbaak HIV/HCV. Het was goed om te merken dat bij terugkomst in de Isala ik met de opgedane kennis direct een farmacologisch advies kon geven bij twee HCV patiënten. Ik ben na het volgen van deze opleidingsetalage enthousiast en heb ook voldoende handvatten om lokaal de rol van de ziekenhuisapotheker op het gebied van HIV/HCV vorm te geven als onderdeel van mijn specialisatiefase infectieziekten." Periode: juli 2016, Arianna Pranger, Isala Zwolle , a.d.pranger@isala.nl

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker
De Apotheek van het Radboudumc heeft momenteel bevoegdheid tot het opleiden van 8 AIOS tegelijkertijd. Naast 4 "eigen" instromers en zijn er in de regio ca. 15 AIOS die instromen in een topklinisch ziekenhuis en een deel van hun opleiding in het Radboudumc volgen. In de afgelopen jaren heeft de OOR Oost-Nederland ervaring opgedaan met een aantal varianten qua verdeling opleidingstijd tussen academisch en topklinisch ziekenhuis. Het model dat momenteel het meest wordt toegepast is een uitwisseling naar het 2e centrum in de 1e 6 maanden van het 2e jaar en de 2e 6 maanden in het 3e jaar (totaal dus 12 maanden). Per AIOS wordt een persoonlijk opleidingsplan (POP) opgesteld. De opleiding in het Radboudumc kenmerkt zich door veel ruimte voor persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling, een gedreven & ambitieuze opleidingsgroep, betrokken opleiders, en een bereidheid tot continue evaluatie en verbetering van de opleiding.

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx