Keuzestage Klinische farmacie Antifungal pharmacology

Aanvang: 
30-01-2017

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage
De farmacologie van antifungale medicatie is van 1 de speerpunten van het onderzoek en de specialistische farmaceutische patiëntenzorg in de Apotheek van het Radboudumc. Daarnaast is het Radboudumc referentiecentrum op dit gebied. Er zijn zeer korte lijnen met de diverse specialismen die in aanraking komen met schimmelinfecties, zoals (kinder)infectiologen en arts-microbiologen, mede door het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek. Naast het dagelijkse A-team (antibiotica-team) overleg is er een tweewekelijks Multi-Disciplinair Overleg specifiek gericht op mycologie (MDO-mycologie). Het laboratorium van de Apotheek voert TDM van antifungale middelen voor Radboudumc en minimaal 10 andere behandelcentra uit. Om een specialistische TDM te kunnen bieden wordt elke uitslag geïnterpreteerd en gerelateerd aan zowel infectie als patiënt. Dit garandeert een optimale behandeling van deze complexe en vaak levensbedreigende infecties.
Vanuit de afdeling wordt FungalPharmacology beheert. Een belangrijke database met informatie over PK en geneesmiddelinteracties. Dit platform zal bijdragen aan verdere verdieping tijdens de stage.

Werkzaamheden stage
De AIOS die de opleidingsetalage Antifungale farmacologie gaat volgen zal gedurende een maand met alle bovenstaande aspecten in aanraking komen. De uitgangspunten van TDM voor antifungale middelen zullen besproken worden en 4x bij dede TDM taak te hebben meegekeken, zullen deze onder supervisie gedaan worden. De AIOS zal vragen van artsen beantwoorden wat betreft TDM van antifungale middelen in het A-team en de AIOS zal deelnemen aan het MDO mycologie. Voorts zal de AIOs bijdragen aan de interpretatie van nieuwe geneesmiddelinteracties met antifungale middelen. Kennis over geneesmiddelinteractie met antifungale middelen zal tot de focus behoren van het leerproces. De apotheek krijgt via het algemene emailadres IDPharmacology@radboudumc.nl met enige regelmaat vragen van artsen, verpleegkundigen en patiënten uit een aantal landen in Europa over interacties, bijwerkingen, dosisadviezen etc. De AIOS zal betrokken worden bij deze vragen in de 1e 2 weken van de stage, en onder supervisie deze zelf uitvoeren gedurende de laatste 2 weken van de stage.

Een maal per jaar wordt een intensieve cursus klinische mycologie gegeven, indien deze samen valt met de stage zal aan deze cursus gevolgd kunnen worden.
Wij zijn betrokken bij de zorg en onderzoek van vele bijzondere HIV en HCV patiënten; doel van de opleidingsetalage is ook om een case report te schrijven of bij te dragen aan een klein onderzoek.

Voor de stage zal een vergoeding gevraagd worden (bedrag in overleg vast te stellen)

Gevraagde competenties
De AIOS zal veel moeten samenwerken met de andere leden van het behandelteam en met collega artsen en apothekers uit andere centra. Daarnaast is een grote mate van leergierigheid van belang, alsmede het nemen van initiatief en zelfstandigheid. Veel problemen bij patiënten met een complexe schimmelinfectie zijn niet eenvoudig in een boekje op te zoeken maar vergen een analytische instelling, kritisch denkvermogen en belangstelling voor academisch onderzoek.

Duur stage
1 maand

Show-and-tell

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker
De Apotheek van het Radboudumc heeft momenteel bevoegdheid tot het opleiden van 8 AIOS tegelijkertijd. Naast 4 "eigen" instromers en zijn er in de regio ca. 15 AIOS die instromen in een topklinisch ziekenhuis en een deel van hun opleiding in het Radboudumc volgen. In de afgelopen jaren heeft de OOR Oost-Nederland ervaring opgedaan met een aantal varianten qua verdeling opleidingstijd tussen academisch en topklinisch ziekenhuis. Het model dat momenteel het meest wordt toegepast is een uitwisseling naar het 2e centrum in de 1e 6 maanden van het 2e jaar en de 2e 6 maanden in het 3e jaar (totaal dus 12 maanden). Per AIOS wordt een persoonlijk opleidingsplan (POP) opgesteld. De opleiding in het Radboudumc kenmerkt zich door veel ruimte voor persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling, een gedreven & ambitieuze opleidingsgroep, betrokken opleiders, en een bereidheid tot continue evaluatie en verbetering van de opleiding.

Algemene beschrijving instelling
Het Radboudumc is 1 van de 8 UMCs in Nederland en onderdeel van OOR Oost-Nederland Ziekenhuisfarmacie. Het is tevens een expertise- en referentiecentrum voor antifungale middelen. De afdeling Apotheek omvat zowel de ziekenhuisapotheek als de poliklinische Radboud Apotheek.

Sollicitatie en contact

Stagebegeleider: Roger Brüggemann
Email: roger.bruggemann@radboudumc.nl
Telefoon: 024-3616405

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx