Keuzestage Infectieziekten

Aanvang: 
30-08-2017

Wat gaat de aios leren?

AIOS kunnen in de laatste fase van hun opleiding met behulp van verdiepingsstage(s) hun aandachtsgebied verdiepen. Ookal bieden we binnen ons ziekenhuis een beperkt aantal verdiepingsstages naast de verplichte stages, in het OOR Oost Nederland is het complete aanbod van verdiepingsstages beschikbaar. Er is een laagdrempelige samenwerking tussen de drie opleidingsziekenhuizen waarbij we binnen sommige stages nadrukkelijk complementair aan elkaar zijn. Kijk ook op het aanbod van het Rijnstaete Ziekenhuis in Arnhem en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen! Een opleiding tot longarts in de regio Nijmegen-Arnhem biedt alle aspecten van het prachtige vak.

Het doel van deze facultatieve stage - die zowel gestationeerd vanuit het CWZ als vanuit het Radboudumc is te volgen - is het verkrijgen van inzicht in de diverse aspecten van pulmonale infecties. De regio Nijmegen heeft met expertise op zowel het gebied van cystic fibrosis, bronchiëctasieën, mycologie en tuberculose  een unieke context voor deze stage. De AIOS kan tijdens de verdiepingsstage uitvoerig kennis vergaren op het gebied van de diagnostiek en behandeling van:

 • Community-acquired pneumonie (CAP)

 • Epidemisch optredende luchtweginfecties: m.n. Influenza

 • Vaccinaties (pneumococcen, influenza)

 • Pneumonie ontstaan in de gezondheidsinstelling: Hospital-acquired en Ventilator-associated pneumonie

 • Pneumonie bij immuun-gecompromitteerde patiënten (congenitaal-; hematologisch-; HIV-; medicamenteus- gerelateerd) (met name RadboudumcUMC)

 • Complicaties van een pneumonie, zoals abces en empyeem

 • Recidiverende luchtweginfecties

 • Latente TB bij starten TNF-alfa blokkers (CWZ/ RadboudUMC)

 • (niet-multi resistente) Tuberculose (RADBOUDUMC Dekkerswald)*

 • Cystic fibrosis (RadboudUMC Dekkerswald)

  * Verdieping in kennis en kunde met betrekking tot TBC is beperkt; hiervoor is verdiepingsstage TBC ingericht.

Behalve kennis over diagnostiek en behandeling dient de AIOS zich te verdiepen in de kennis over de principes van antibiotisch stewardship.

Stagebegeleiders: CWZ: Y. Berk. RadboudUMC: dr. M. Reijers.

Deze stage geeft ook mogelijkheden om competenties op andere domeinen/thema’s zoals wetenschap, onderwijs, patiëntveiligheid, medisch leiderschap, doelmatigheid, ouderenzorg en patiëntparticipatie  te ontwikkelen tot een niveau 2 of zelfs 3.

Hoe ga ik leren?

De AIOS leert tijdens de PIZ verdiepingsstage een uitgebreide anamnese te voeren, gericht lichamelijk onderzoek te doen en relevant aanvullend onderzoek aan te vragen, resulterend in het opstellen van een adequate differentiaal diagnose. De AIOS zal daartoe poliklinische werkzaamheden uitvoeren waarbij de AIOS bij voorkeur nieuwe patiënten met infectieproblemen ziet en follow-up uitvoert van patiënten die opgenomen waren na infectieuze problemen (bijvoorbeeld na pleura-empyeem). Tevens zal de AIOS pulmonaal infectieuze consulten op andere afdelingen uitvoeren.

 1. De AIOS verdiept zich uitvoerig in het technisch correct verzamelen en interpreteren van monsters verkregen via broncho-alveolaire lavage en pleurapunctie.

 2. De AIOS verdiept zich in de principes van diagnostiek zoals die operationeel zijn in het Laboratorium voor Medische Microbiologie. AIOS dienen kennis te verwerven van discussies rond:

  1. het aflezen van kweekplaten; interpreteren van Gram preparaten;

  2. de principes van conventionele en real-time PCR diagnostiek;

  3. de problematiek en technologie van fenotypische en moleculaire vaststelling van resistentie tegen antimicrobiële middelen;

  4. de problematiek van schimmeldiagnostiek en de vaststelling van gevoeligheid voor antifungale middelen;

  5. de principes van diagnostiek (moleculair en serologisch) van virale luchtweginfecties.

 3. De AIOS overlegt op adequate wijze met specialisten in infectieziekten: internist-infectioloog en arts-microbioloog.

 4. De AIOS overlegt met de immunoloog bij congenitale en verworven immuundeficiënties en is aanwezig bij besprekingen.

 5. De AIOS verdiept zich in meldingsplichtige infectieziekten (w.o. TBC) en woont zo mogelijk transmurale besprekingen bij met artsen Gezondheid en Maatschappij van de GGD.

 6. De AIOS neemt actief deel aan MDO’s op het gebied van PIZ, ook op de IC en hematologie .

 7. De AIOS is waar mogelijk direct betrokken bij beslissingen rond chirurgische behandelingen bij pleuro-pulmonale infecties, en volgt patiënten ook post-operatief op de IC en op de afdeling.

 8. De AIOS neemt waar mogelijk en gewenst deel aan lokaal/regionaal/landelijk onderwijs en cursussen op het gebied van PIZ.

 9. De AIOS neemt waar mogelijk deel aan de landelijke werkgroep-vergaderingen van de WIZ, NVALT.

Show-and-tell

Heb je interesse? Neem dan contact op!

https://www.radboudumc.nl/afdelingen/dekkerswald

Samenwerkende instellingen

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Sollicitatie en contact

Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met Dr. MHE Reijers, opleider longziekten Radboudumc,

Monique.Reijers@radboudumc.nl

024-3610325

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx