Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaat- en transplantatie chirurgie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Goed gedifferentieerde afdeling vaatchirurgie, zowel qua zwaarte van aandoeningen en ingrepen, als qua aantallen.  De vaatchirurgie wordt in de volle breedte uitgeoefend met naast de conventionele chirurgie ook endovasculaire behandelingstechnieken. Daarnaast is er een niertransplantatie programma zowel living related als post mortaal.

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx