terug

Differentiatiestage Neuromusculaire aandoeningen

Etalagestage Spierziekten

Duur
12 maanden
3 maanden
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Op de poli’s van ons Spierziekten Centrum zie je patiënten (jong en oud) met een breed palet aan neuromusculaire ziekten. Dit omvat een mooie mix van vaak voorkomende aandoeningen zoals polyneuropathie, traumatisch zenuwletsel of neuralgische amyotrofie afgewisseld met myopathieën of motoor voorhoornlijden. Hiermee leer je veelvoorkomende neuromusculaire aandoeningen die elke neuroloog ziet goed te diagnosticeren en behandelen, maar leer je ook  te onderscheiden wanneer er mogelijk een zeldzamer probleem speelt.
Zowel qua diagnostiek als behandeling doe je ervaring op die voor iedere (aankomende) neuroloog van grote waarde is. Denk bijvoorbeeld aan het interpreteren van uitslagen van KNF onderzoeken en genetische diagnostiek, maar ook aan het geven van immuunmodulerende behandelingen bij inflammatoire aandoeningen.
Ook deelname aan kinderneurologische spreekuren en diverse multidisciplinaire poli’s op gebied van plexus aandoeningen en erfelijke spierziekten is onderdeel van de stage. Bij langere stages is er ook ruimte voor deelname aan nieuwe ontwikkelingen, zoals clinical trial visits en wetenschap.

Inhoud

 • Gevarieerde poliklinische werkzaamheden, waaronder:
  • Algemene neuromusculaire spreekuren onder supervisie van neuromusculair neuroloog
  • Neuromusculaire spreekuren met aanvullende KNF diagnostiek op dezelfde dag
  • Multidisciplinaire poli’s bijvoorbeeld op gebied van plexus, FSHD en perifeer zenuwletsel
  • Deelname aan poli’s van aangrenzende specialismen zoals revalidatiegeneeskunde, neurogenetica en kinderneurologie
 • KNF
  • EMG - uitgebreid geleidingsonderzoek, single fiber onderzoek en uitgebreide myografie,
  • Echografie van spieren en zenuwen
 • Besprekingen
  • Spierbioptbespreking met patholooog
  • Ziektespecifieke klinische besprekingen waaronder mitochondriële ziekten en myositis
  • Neuromusculair overleg inclusief casuïstiek
  • Genetisch overleg (interpreteren uitslagen exome sequencing)

Specifieke doelen van de stage

 • Bekwamen in diagnostiek en behandeling van de (meest voorkomende) neuromusculaire aandoeningen bij volwassenen en kinderen.
 • De AIOS doet ervaring op met
  • de veel en minder vaak voorkomende neuromusculaire ziekten
  • multidisciplinaire samenwerking in de zorg voor neuromusculaire patiënten
  • interpreteren van KNF-onderzoek bij neuromusculaire patiënten, waaronder zenuw- en spierechografie
  • behandeling van immuungemedieerde neuromusculaire ziekten
  • het zelf verrichten van spierbiopten (bij stage langer dan 6 maanden)
Show-and-tell

De inhoud van de stage wordt van tevoren overlegd met de stagecoördinator aan de hand van de ervaring en wensen van de AIOS. Ook een EAN stage voor buitenlandse AIOS is mogelijk als de AIOS Nederlands spreekt . De stage duurt tussen de 3 en 12 maanden en kan parttime worden gedaan, ook 0.2 FTE is mogelijk. Wetenschappelijke verdieping behoort tot de mogelijkheden bij een stageduur van 12 maanden.

Team Radboudumc

We werken samen in een team met 8 enthousiaste neuromusculaire neurologen (waarvan 3 klinisch neurofysiologen en 2 kinderneurologen), een neuromusculaire fellow, 4 (kinder)revalidatieartsen, en 3 verpleegkundig specialisten. We hebben wekelijks een teamoverleg waarin we met alle collega’s, inclusief ook onderzoekers, samenkomen. Daarnaast overleggen we laagdrempelig met elkaar en collega’s van aangrenzende specialismen. De samenwerking met het metabole laboratorium, de genetici en revalidatieartsen verloopt zeer goed.

Doelstelling Spierziektencentrum Radboudumc

Ons doel is de beste neuromusculaire zorg te leveren aan patiënten in Nederland. Daaronder verstaan we de combinatie van “neuromusculaire deskundigheid ingebed in aandachtige betrokkenheid”: een combinatie van technologie met “compassion for care”. We nodigen je graag uit om met ons samen te werken en je verder te bekwamen in het spannende veld van neuromusculaire aandoeningen.

Ervaringen van collega's
Voor een verslag van een de AIOS die bij ons een stage volgde, 20221117-Flyer-ervaringen-etalagestage-spierziekten.aspx (radboudumc.nl)

Image
Spierziektenteam Radboudumc
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling