Differentiatiestage Mycologie Klinische mycologie: diagnose en behandeling van mycosen

Aanvang: 
19-08-2016
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De medische mycologie is een relatief klein onderdeel van de medische microbiologie, maar iedere arts-microbioloog wordt geconfronteerd met schimmelinfecties. Vanuit het Radboudumc wordt er jaarlijks een AIOS cursus klinische mycologie aangeboden die een goede basis legt. Deze stage geeft de mogelijkheid verder verdieping te zoeken. In Nijmegen is onlangs het Expertisecentrum schimmlinfecties Radboudumc/CWZ opgericht waarin het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Radboudumc intensief samenwerken om de diagnostiek en behandeling van patienten met schimmelinfecties te verbeteren. Dit expertisecentrum beschikt over een multidisciplinar team van experts vanuit de infectiologie, apotheek, longziekten, kindergeneeskunde, hematologie, gynaecologie en medische microbiologie die verantwoordelijk is voor de zorg van patienten met schimmelinfecties. Naast patienten die opgenomen zijn in het Radboudumc of CWZ, zijn er ook consulten vanuit andere ziekenhuizen. Er is een multidisciplinair overleg mycologie (MDO-M) waarin de diagnose en behandeling van patienten met schimmelinfecties worden beproken.

Naast de patientenzorg is het expertisecentrum tevens referentielaboratorium waardoor er veel schimmels en materialen worden opgestuurd voor identificatie en gevoeligheidsbepalingen. Er is een goed uitgerust mycologisch laboratorium met zeer deskundige analisten. Naast microscopie en kweek is er tevens een breed aanbod aan serologische en moleculaire bepalingen. Het referentielaboratorium coordineert ook de nationale surveillance naar resistentie bij Aspergillus in samenwerking met het Centrum Infectieziektenbestrijding (Cib/RIVM).

Het klinisch diagnostisch werk en surveillance wordt tevens ondersteunt door wetenschappelijk onderzoek.

De AIOS kan participeren in elk van de onderdelen. Hij/zij zal betrokken zijn bij de dagelijkse mycologische diagnostiek van het expertisecentrum en kan voor elke patient met een mycose de consultatie verrichten. Daarnaast zal de AIOS consulent zijn voor de hematologie afdeling in het Radboudumc en kennis nemen van laboratorium en afdelingsprotocollen betreffende de management van speciefieke patientengroepen. De AIOS kan betrokken worden bij externe consulten naar aanleiding van diagnostiek die is ingestuurd of op basis van een extern consult. De AIOS neemt deel aan het MDO-M en kan betrokken worden bij onderzoeksvragen indien gewenst. Kennis opdoen of meelopen met aanpalende specialismen zoals de pharmacologie of infectieziekten is mogelijk. De leerdoelen zullen worden afgestemd met de AIOS en het programma zal daarbij aansluiten.

 

Hoe ga ik leren?

De AIOS neemt kennis van de conventionele diagnostiek van schimmelinfecties, de serologie en moleculaire diagnostiek. De AIOS leert het interpreteren van uitslagen en in de gelegenheid gesteld hierover zelf te communiceren met de aanvrager. Verwacht wordt dat de AIOS actief deelneemt aan het MDO-M en als consulent voor de afdeling hematologie. De AIOS wordt in gelegenheid gesteld actief te participeren in lopende innovatie of onderzoeksprojecten. Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij zich verdiept in de protocllen die beschikbaar zijn voor patienten met risico op schimmelinfecties.

De AIOS wordt intensief begeleid door de artsen-microbioloog die de mycologie als aandachtsgebied hebben en door de experts vanuit de afdeling Medische Microbiologie zoals moleculaire mycologische diagnostiek. Ook de experts vanuit de andere medische specialismen die schimmelinfecties als aandachtsgebied hebben zijn beschikbaar voor begeleiding.

Show-and-tell

AIOS zijn zeer welkom zich te verdiepen in de medische mycologie. Dit is de kans op meer te weten te komen over schimmelinfecties tijdens de opleiding. De stage dient aan te sluiten bij de behoefte van de AIOS, er is veel mogelijk.

De analisten mycologie zijn zeer kundig en betrokken bij de diagnostiek rondom de patient met een schimmelinfectie. Zijn hebben veel onderwijs ervaring en bereidt de AIOS te begeleiden.

Het expertisecentrum mycologie Radboudumc/CWZ is multidisciplinair en het team is zeer bereid AIOS te doen profiteren van hun kennis en ervaring.

Het expertisecentrum heeft een sterk onderzoeksprofiel waarbij onderzoek plaatsvindt aan de schimmel, aan schimmel-gastheer interactie en de farmacologie van antifungale middelen. Dit levert elke keer weer nieuwe observaties op met neiuwe vraagstellingen. De AIOS kan deelnemen aan de presentaties die worden gegeven. Ook onderzoeksvraagstellingen vanuit de instelling van de AIOS kunnen worden besproken en in worden samengewerkt.

 

Samenwerkende instellingen

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Sollicitatie en contact

Neem contact op voor informatie over een stage met:

Prof dr Paul Verweij

Afdeling Medische Microbiologie

Radboudumc

paul.verweij@radboudumc.nl

of

dr Jacques Meis

Afdekling Medische Microbiologie en Infectieziekten

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

j.meis@cwz.nl

 

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx