Differentiatiestage Bewegingsstoornissen Bewegingsstoornissen

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling Neurologie van het Radboudumc is een tertiair centrum voor Bewegingsstoornissen en krijgt verwijzingen uit heel Nederland. Onlangs heeft het centrum van de minister van VWS het predikaat expertisecentrum voor erfelijke bewegingsstoornissen gekregen. Het aantal stafleden dat zich met deze groep van aandoeningen bezighoudt is naar landelijke maatstaven groot.
Voor wat betreft de aandoeningen ligt er een duidelijk accent op de ziekte van Parkinson c.q. parkinsonismen, cerebellaire ataxie, spastische paraparese, maar het hele pallet aan bewegingsstoornissen wordt gezien. In de zorg wordt gestreefd naar aan de ene kant een goede diagnose met een adequaat behandeladvies in een zo kort mogelijke tijd. Aan de andere kant hebben we oog voor de complexiteit van dergelijke aandoeningen en wordt multidisciplinaire screening laagdrempelig ingezet.
In dit deelgebied geldt bij uitstek leren = zien, dus de AIOS moet zelf zoveel mogelijk patiënten zien op de polikliniek Bewegingsstoornissen, met directe supervisie door één van de stafleden.

Deze etalagestage kan gelopen worden in het 5e of 6e jaar van de opleiding en dient vanwege alle administratieve handelingen (MSRC en AVMS) op tijd te worden aangevraagd. Tijdens de stage wordt er geen avond- en nachtdiensten verricht. Wel is er participatie in al het reguliere AIOS-onderwijs van de afdeling. De AIOS krijgt van het begin van de stage een verantwoordelijk staflid toegewezen, waarmee zoveel als gewenst overleg wordt gepleegd. De eindbeoordelaar van de stage is een van de stagespecialisten. Patiëntgebonden onderzoek is op bescheiden schaal mogelijk e.e.a. in overleg met de stagespecialisten. Vakantiedagen moeten proportioneel worden opgenomen. Arbeidsrechtelijk is de CAO van het Radboud UMC van toepassing.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties kunnen per email worden gericht aan de stageopleider dr. B.P.C. van de Warrenburg (bart.vandewarrenburg@radboudumc.nl). Bij behoefte aan meer informatie kan telefonisch contact worden gezocht via 024-3613396.

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx