Differentiatiestage Algemeen Echogeleide anesthesiologische technieken

Aanvang: 
01-01-2016
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Echogeleide technieken maken een steeds belangrijker onderdeel uit van de anesthesiologische praktijkvoering. Enerzijds in de locoregionale anesthesie, anderzijds in de intravasale technieken en de diagnostiek. Nijmegen neemt hierbij een vooraanstaande plaats in. In samenwerking met de Sint Maartenskliniek als orthopedisch centrum, bestaat een unieke mogelijkheid om gedurende een 3 maanden durende stage ervaring op te doen in echogeleide zenuwblokkades.

Samenwerkende instellingen

Sint Maartenskliniek (SMK)

Sollicitatie en contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met Christiaan Keijzer, stagebegeleider verdiepingsstage algemene anesthesiologie en opleider anesthesiologie. e-mail adres: christiaan.keijzer@radboudumc.nl.

Voor inhoudelijke informatie over het opleidingsprogramma in de St. Maartenskliniek kunt u contact opnemen met Ruud Stienstra, coördinator opleiding anesthesiologie. E-mailadres: r.vanvugt@maartenskliniek.nl

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx