Differentiatiestage Chirurgische oncologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De eerste maand: kennismaking met de afdeling heelkunde en het ziekenhuis in het algemeen en inwerken volgens de geldende protocollen.

Hierna wordt een aanvang gemaakt met de differentiatie waarbij een algemene verbreding van kennis aangaande chirurgisch oncologie op de voorgrond staat. Dit houdt in actief deelnemen aan de (grote) ochtendvisites, indicatiebesprekingen en het dienstrooster. In het dienstrooster worden algemene diensten verricht, waarbij de differentiant alle algemeen chirurgische pathologie op afdeling, eerste hulp en intensive care wordt geacht te behandelen. Gedurende de gehele stage behoort het bijwonen en actief participeren aan de MDL-GE bespreking en Oncologie colorectale-leverwerkgroep bespreking op vrijdagmiddag. De fellow zal ook worden ingedeeld op het algemeen chirurgische operatieprogramma voor het assisteren en opereren van algemeen chirurgische patienten. Er wordt een actieve inzet verwacht bij de opleiding van A(N)IOS heelkunde, waarbij assisteren van operaties en begeleiden op afdeling en polikliniek op de voorgrond staat.

Verder wordt participeren in het Regionale Uitname Nijmegen voor transplantatiedonoren als zeer zinvol gezien voor anatomische en chirurgische kennis van de bovenbuik. 

Tijdens het fellowship zal er een verplichte stage worden georganiseerd bij de afdeling radiotherapie en medische oncologie en pathologie.

Er wordt tijdens de stage verwacht dat er minimaal 1 onderzoek op het gebied van chirurgische  oncologie wordt opgezet en afgerond middels een presentatie en/of publicatie.

Elke 3 maanden zal een voortgangs- en beoordelingsgesprek volgen met Prof. JHW de Wilt

Radboudumc

De Radboudumc Health Academy is één organisatie met een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van paramedici tot verpleegkundigen en van artsen tot onderzoekers. Met één onderwijsinstituut kunnen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact komen en vanuit één gedachte worden opgeleid. Vraagstukken in de wereld van de gezondheidszorg worden steeds complexer en vragen om diversiteit in kennis en ervaring. Samenwerken wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel werken en leren is daarom een belangrijk speerpunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Radboudumc
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

tel.: 024 361 11 11
website: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Pages/default.aspx