Volwassenpsychiatrie Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen Keuzestage psychotherapie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het instituut is een specialistische derdelijns GGZ-instelling. De organisatie biedt diagnostisch onderzoek en behandelprogramma’s voor jongeren en volwassenen met complexe psychische problemen en persoonlijkheidsproblematiek. Er is een onderzoeksafdeling met verbindingen met de universiteiten van Amsterdam en Rotterdam en er worden opleidingen, trainingen, cursussen en studiedagen verzorgd. Er werken ruim 300 medewerkers. De Viersprong richt zich op patiënten met persoonlijkheidsproblematiek uit heel Nederland. Hun klachten bestaan meestal al langere tijd en eerdere behandelingen hebben onvoldoende geholpen. Met vernieuwende, maar bewezen effectieve diagnostiek en behandeling wordt altijd naar een duurzaam herstel gewerkt. De kenmerken van effectieve behandeling worden op alle afdelingen gebruikt. Alle programma’s werken met multidisciplinaire teams.

De Viersprong heeft als ambitie een kwalitatief hoogwaardig opleidingsziekenhuis te zijn ten behoeve van de specialismen art. 14 Wel BIG (Psychiater, keuzestage psychiatrische psychotherapie), Klinisch Psycholoog en Verpleegkundig Specialist) en art. 3 wet BIG – opleidingen tot GZ-psycholoog en tot Psychotherapeut. 
De laatste jaren heeft de Viersprong veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van topzorg, dat wil zeggen patiëntgerichte, excellente en complexe zorg die aantoonbaar (kosten)effectief is en wordt uitgevoerd door hoog gekwalificeerde professionals. De Viersprong blijft investeren in de kwaliteit van haar professionals, processen en behandelresultaten en heeft daarmee in 2013 voor al haar afdelingen het keurmerk TOPGGz verworven. Het bieden van specialistische opleidingen art. 14 Wet BIG is een van de criteria die tot (behoud van) het keurmerk heeft geleid.

Door opleidingsplaatsten aan te bieden ten behoeve van de opleiding tot psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog draagt de Viersprong bij aan de landelijke doelstelling om in de toekomst binnen de gezondheidszorg te beschikken over voldoende goed gekwalificeerde en BIG-geregistreerde professionals. Voor de aios zijn plaatsen beschikbaar in Halsteren, Bergen op Zoom en Duivendrecht.

Zie ook: https://www.deviersprong.nl/over-de-viersprong/over-de-viersprong-opleidingen/

Show-and-tell

Andrea Ruissen

Stage KKP sept 2014 tot mei 2015

Supervisor psychotherapie: Pierre Sebregts

Supervisor psychiatrie: Inge van Nerum en José Verpoort

Mentoraat: Johan Remmerie

 

Ruim een half jaar liep ik stage bij de korte klinische psychotherapie (KKP), een van de weinige opnamefaciliteiten voor psychotherapie in Nederland. Er wordt gewerkt volgens transactionele analyse (TA), een methodiek die in onderwijs, bedrijfsleven en coaching gebruikt wordt, maar ook in psychodynamische psychotherapie. Ik vond het een geweldige stage. Het was een unieke kans om helemaal ondergedompeld te worden in het psychotherapeutische denkkader. Het verbreedde mijn psychotherapeutische kennis, vaardigheden en maakte me sensitiever voor bepaalde diagnostische en therapeutische aspecten die psychiatrie-breed spelen. 

Behalve dat ik helemaal als volwaardig co-therapeut mocht meedraaien met de KKP, heb ik ook ervaring opgedaan met ISTDP (intensive short term dynamic psychotherapy) en MBT (mentalisation based therapy). Zo heb ik kennis gemaakt met psychotherapie in de breedte. In alle fases van het behandelproces heb ik mee mogen doen, dus van diagnostiek in de voordeur, verfijnde diagnostiek en indicatiestelling en behandeling tot en met nazorg. Ik deed individuele therapie, systeemtherapie en groepstherapie. In de stage is aandacht voor zowel de het psychotherapeutische zelf, als de psychiatrische aspecten van psychotherapie, zoals de (medisch-)psychiatrische diagnostiek, psychofarmacologie en somatische zaken. 

Er is uitgebreid ruimte voor individuele en groepssupervisie voor zowel de psychotherapie als de psychiatrische aspecten en mentoraat is bijzonder goed georganiseerd. Het was een stage die mij meer dan welke stage dan ook 'gevormd' heeft als psychiater en als mens. 

Sollicitatie en contact

Voor vragen over de opleiding kunt u contact opnemen met Cora Dumas, 088-7656755.

Psychotherapeutisch Centrum "De Viersprong"

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Psychotherapeutisch Centrum "De Viersprong"
De Beeklaan 2
4661 EP Halsteren

tel.: 0164 682 256
website: http://www.deviersprong.nl/